Thần Sơn Ướt là ai?

Ngày mùng 1 tại một ngôi chùa mới được xây dựng đang có đông đúc người đến thắp hương. Có vị đại gia nọ đang đứng khấn vái một bức tượng vị thần đang đặt ngoài sân chùa. Miệng ngài liên tục cầu khấn: “Lạy Thần Sơn Ướt”, tín chủ con là …”, bài khấn khá dài đến nửa tiếng chưa xong, thể hiện độ thành tâm của vị đại gia đó. Mọi người thắc mắc không hiểu “Thần Sơn Ướt” mà vị đại gia kia đang cầu khấn kia là ai? Bèn đi hỏi chú tiểu trong chùa.

Thì ra đó là một bức tượng Phật, mới được chuyển đến chùa, đang được sơn lại để đưa vào trong chùa, hiện sơn vẫn còn ướt chưa khô, sợ rằng mọi người đến chùa sờ vào tượng Phật mà dính sơn vào tay bèn lấy tấm biển đề lên là “sơn ướt” đề mọi người biết mà tránh.

Bài Viết Liên Quan

Phép màu

Có phép màu không ? Và khi nào thì phép màu xảy ra ? Đó thực sự là một câu hỏi triết học. Quan niệm phổ biến là : Không