Đánh giá năm phút

Đánh giá năm phút
Là thầy cô giáo, chúng ta biết rằng việc đọc bài giảng không phải là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Có bài kiểm tra cứ vài tháng hay ở cuối năm học thường thúc đẩy việc học nhồi nhét và ghi nhớ không cần thiết để qua được bài kiểm tra nhưng có thể không giúp cho học sinh học một cách hiệu quả.

Phương pháp học chủ động có thể giúp cho học sinh chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động trong việc học của họ. Bên cạnh việc yêu cầu họ đọc tài liệu môn học TRƯỚC KHI tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận nhiều hơn, việc cho phép học sinh hỏi các câu hỏi về điều họ không hiểu, thầy cô giáo có thể biết liệu học sinh đang học trong bài giảng của bạn và thảo luận trên lớp SAU KHI dự lớp của bạn.

Vì không phải mọi học sinh sẽ đọc trước khi lên lớp, tôi thường cho bài kiểm tra câu hỏi ngắn năm phút lúc bắt đầu lớp để kiểm tra việc đọc của họ liệu họ có học TRƯỚC KHI tới lớp hay không. Tôi cũng yêu cầu họ viết ra “ghi chú ngắn năm phút” ở cuối mỗi giờ lên lớp như cách hiệu quả để giám sát việc học của họ về việc dạy của tôi.

“Ghi chú ngắn năm phút” là việc đánh giá viết trên giấy về việc dạy của tôi để làm cho học sinh suy nghĩ về điều đã xảy ra trong lớp hôm đó. Câu hỏi của tôi là đơn giản và mở để khuyến khích học sinh suy nghĩ về cung cấp phản hồi về môn học mà họ đã học vào ngày hôm đó. Bằng việc có thông tin này, tôi có thể điều chỉnh và thay đổi việc dạy của tôi để đảm bảo học sinh đang học điều họ cần để thành công trong lớp của tôi. Quãng mười phút trước khi kết thúc lớp, tôi đưa ra lưu ý ngắn này để học sinh nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi (tức là, họ không cần viết tên của họ vào, vì nó là tuỳ chọn).

Điểm rõ ràng nhất của lớp học hôm nay là:
Điểm còn bị lẫn lộn của lớp hôm nay là:
Em đã chuẩn bị cho lên lớp hôm nay thế nào (Em có học trước khi lên lớp không?):
Em thích nhất cái gì hôm nay, điều giúp em biết nhiều hơn:
Em ước cái gì đã được thảo luận trên lớp hôm nay:
Bằng việc có cả hai đánh gia, TRƯỚC và SAU từng lớp, tôi có thể giám sát và kiểm soát việc dạy của tôi cũng như giúp cho học sinh học nhiều hơn để chắc rằng họ sẽ thành công trong việc học của họ.

Bài Viết Liên Quan

Chọn lựa là của bạn

Chọn lựa là của bạn Trong quá khứ, mọi xã hội đều có người giầu và người nghèo nhưng ngày nay xã hội còn bị phân chia thành hai phân

Đi học nước ngoài phần 3

Đi học nước ngoài phần 3 Trong nhiều thế kỉ, sinh viên châu Á được dạy phải thụ động và tuân theo kỉ luật trong lớp cho nên nhiều người

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua

Lời khuyên cho học sinh trung học

Lời khuyên cho học sinh trung học Tuần trước, tôi được mời trình bày tại một trường trung học địa phương về “Làm sao thành công ở đại học.” Sau