Đánh giá năm phút

Đánh giá năm phút
Là thầy cô giáo, chúng ta biết rằng việc đọc bài giảng không phải là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Có bài kiểm tra cứ vài tháng hay ở cuối năm học thường thúc đẩy việc học nhồi nhét và ghi nhớ không cần thiết để qua được bài kiểm tra nhưng có thể không giúp cho học sinh học một cách hiệu quả.

Phương pháp học chủ động có thể giúp cho học sinh chuyển từ tham gia thụ động sang chủ động trong việc học của họ. Bên cạnh việc yêu cầu họ đọc tài liệu môn học TRƯỚC KHI tới lớp và dùng thời gian trên lớp cho thảo luận nhiều hơn, việc cho phép học sinh hỏi các câu hỏi về điều họ không hiểu, thầy cô giáo có thể biết liệu học sinh đang học trong bài giảng của bạn và thảo luận trên lớp SAU KHI dự lớp của bạn.

Vì không phải mọi học sinh sẽ đọc trước khi lên lớp, tôi thường cho bài kiểm tra câu hỏi ngắn năm phút lúc bắt đầu lớp để kiểm tra việc đọc của họ liệu họ có học TRƯỚC KHI tới lớp hay không. Tôi cũng yêu cầu họ viết ra “ghi chú ngắn năm phút” ở cuối mỗi giờ lên lớp như cách hiệu quả để giám sát việc học của họ về việc dạy của tôi.

“Ghi chú ngắn năm phút” là việc đánh giá viết trên giấy về việc dạy của tôi để làm cho học sinh suy nghĩ về điều đã xảy ra trong lớp hôm đó. Câu hỏi của tôi là đơn giản và mở để khuyến khích học sinh suy nghĩ về cung cấp phản hồi về môn học mà họ đã học vào ngày hôm đó. Bằng việc có thông tin này, tôi có thể điều chỉnh và thay đổi việc dạy của tôi để đảm bảo học sinh đang học điều họ cần để thành công trong lớp của tôi. Quãng mười phút trước khi kết thúc lớp, tôi đưa ra lưu ý ngắn này để học sinh nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi (tức là, họ không cần viết tên của họ vào, vì nó là tuỳ chọn).

Điểm rõ ràng nhất của lớp học hôm nay là:
Điểm còn bị lẫn lộn của lớp hôm nay là:
Em đã chuẩn bị cho lên lớp hôm nay thế nào (Em có học trước khi lên lớp không?):
Em thích nhất cái gì hôm nay, điều giúp em biết nhiều hơn:
Em ước cái gì đã được thảo luận trên lớp hôm nay:
Bằng việc có cả hai đánh gia, TRƯỚC và SAU từng lớp, tôi có thể giám sát và kiểm soát việc dạy của tôi cũng như giúp cho học sinh học nhiều hơn để chắc rằng họ sẽ thành công trong việc học của họ.

Bài Viết Liên Quan

Kĩ nghệ vũ trụ

Kĩ nghệ vũ trụ Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em có được học bổng sang Australia để học về Kĩ nghệ vũ trụ. Em muốn biết em

Mười năm tới – phần 2

Mười năm tới – phần 2 Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư được dẫn lái chủ yếu bởi tiến bộ của công nghệ nhưng nó xảy ra nhanh thế

Quản lí thời gian

Quản lí thời gian Một sinh viên viết cho tôi: “Em thường bị lạc hướng bởi các hoạt động khác và tụt lại sau trong học tập. Em đã thử

Năm đầu ở đại học

Năm đầu ở đại học Tôi nhận được một email từ một sinh viên năm thứ nhất: “Bố mẹ em thích đọc blog của thầy và bảo em đi theo