Dạy công nghệ

Dạy công nghệ
Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi dã đọc bài viết của thầy về cải tiến hệ thống giáo dục. Lí do căn bản của thầy là gì đối với việc dạy khoa học máy tính ở trường tiểu học và trung học? Tại sao làm quá tải cho những học sinh này với nhiều thứ hơn phải học? Dạy các môn này ở đại học có phải tốt nhất không? Xin thầy lời khuyên.”

Tôi đã viết cho thầy đó: “Tại sao chúng ta phải đợi cho tới khi học sinh vào đại học mới học khoa học máy tính và công nghệ? Ngày nay phần lớn họ đã sống trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi tính toán và công nghệ rồi. Nhiều người trong số họ đã dùng laptops, điện thoại di động, trò chơi máy tính và tham gia và các phương tiện xã hội như Facebook, Snapchat, và Instagram. Họ sẽ sớm làm việc ở những chỗ đang dùng nhiều tính toán và công nghệ cho nên họ phải bắt đầu học về những môn học này BÂY GIỜ.

Không phải mọi học sinh sẽ vào đại học. Một số sẽ dừng ở mức trung học và đi tìm việc làm và họ cần biết cách dùng các công cụ tính toán, theo cùng cách họ biết cách đọc và viết vì mọi việc làm trong tương lai đều yêu cầu kĩ năng này. Thậm chí một số người đã có thể biết truy nhập vào Internet, phát triển websites, dùng trang tính như Excel hay tải xuống trò chơi máy tính hay nhạc nhưng nhiều người học những kĩ năng này theo lối tắt mà không hiểu các nguyên lí then chốt. Họ cần được giáo dục về cách dùng chúng một cách đúng đắn để cho họ có thể có năng suất hơn trong bất kì việc làm nào họ làm.

Nhiều đại học ngày nay yêu cầu sinh viên đầu vào phải có một số kĩ năng kĩ thuật thay vì dạy những điều cơ bản. Hiện thời, có nhiều sinh viên năm thứ nhất có mức kĩ năng công nghệ tương đương sinh viên năm thứ hai vài năm trước đây. Nếu học sinh vào đại học mà không có tri thức về các khái niệm cơ bản, họ sẽ không có khả năng cạnh tranh với những sinh viên này rồi tụt lại sau, bị thất vọng và thậm chí có thể bỏ học. Nếu chúng ta yêu cầu sinh viên đỗ kì thi vào đại học có chứa các môn như toán, lí hay hoá, thì sao KHÔNG thêm môn lập trình máy tính như một môn học được yêu cầu mới?

Nếu chương trình đào tạo hiện thời là quá nặng, chúng ta có thể cần xác định môn nào được cần và môn nào không còn được cần nữa rồi loại bỏ chúng và thêm môn máy tính và công nghệ để đảm bảo sinh viên của chúng ta có thể có được đào tạo tốt nhất có thể được để cho họ có thể được giáo dục và sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Chúng ta cần tạo ra lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật để cạnh tranh với các nước khác trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này.

Tôi nghĩ việc thêm các kĩ năng công nghệ cơ bản vào trường tiểu học và trung học sẽ không là gánh nặng cho học sinh vì chúng là cần thiết tương tự như dạy toán, lí hay hoá vì dù họ có vào đại học hay không, họ vẫn cần những kĩ năng này để có việc làm trong thế kỉ 21. Tôi nghĩ giáo dục Khoa học máy tính là môn học tốt mà sẽ giúp cho học sinh qua suốt nghề nghiệp của họ và qua mọi khu vực công việc trong tương lai. Đây KHÔNG phải là lúc để tranh cãi nữa mà chúng ta cần hành động BÂY GIỜ.

Bài Viết Liên Quan

Học chủ động cho ngày nay

Học chủ động cho ngày nay Học chủ động là dùng tổ hợp của phân công việc trước khi lên lớp để làm cho học sinh sẵn sàng TRƯỚC KHI

Cuộc đối thoại trên máy bay

Cuộc đối thoại trên máy bay Tuần trước, trên chuyến bay từ San Francisco tới Pittsburgh, tôi ngồi cạnh Yunhan Gao, một nhà kinh tế Trung Quốc đi công tác

Tư duy phê phán

Tư duy phê phán Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi biết rằng tư duy phê phán là kĩ năng quan trọng mà học sinh cần nhưng làm sao tôi

Làm sao thay đổi

Làm sao thay đổi Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi là các thầy cô giáo đang làm việc cho một trường tư. Nhiều người trong chúng tôi muốn