Giải quyết thế khó xử giáo dục

Giải quyết thế khó xử giáo dục
Ngày nay Công nghệ thông tin là một lực quan trọng dẫn lái nền kinh tế và nó phải là một phần của mọi chương trình đào tạo giáo dục hiện đại. Không phát triển lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật, đất nước không thể cạnh tranh được. Khi công nghệ robotics đang phá vỡ phần lớn công việc lao động, sẽ có thất nghiệp cao trong các nước đang phụ thuộc vào chế tạo bằng lao động chi phí thấp. Bằng việc KHÔNG cung cấp cơ hội giáo dục này BÂY GIỜ, chúng ta đang TỪ CHỐI cho thế hệ hiện thời và tương lai của chúng ta một cơ hội tốt để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.

Một trong những vấn đề chính trong cải tiến hệ thống giáo dục là việc thiếu các thầy cô giáo đủ phẩm chất trong Công nghệ thông tin. Đây là thế khó xử chính cho nhiều người lãnh đạo giáo dục vì nếu họ không có đủ thầy cô giáo có phẩm chất, họ không thể thêm môn học này vào chương trình đào tạo hiện thời. Nhưng nếu họ không thêm Công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo hiện thời, môn học này sẽ không bao giờ được dạy.

Tuy nhiên, thế khó xử này KHÔNG nên được dùng để bào chữa cho việc KHÔNG làm cải tiến cần thiết. Đây KHÔNG phải là vấn đề cho những người trong lĩnh vực giáo dục mà là vấn đề của mối quan tâm quốc gia. Không ai có thể giải quyết được vấn đề này một mình nhưng mọi khu vực, cả chung và riêng, đều phải được tham gia. Khu vực riêng, đặc biệt khu vực công nghệ phải làm nhiều hơn vì họ có thể giúp đào tạo lại nhiều thầy cô giáo trong công nghệ vì điều đó cũng là vì ích lợi của họ. Bằng việc giúp cải tiến giáo dục bây giờ họ sẽ có các công nhân kĩ thuật có phẩm chất để hỗ trợ cho việc tăng trưởng doanh nghiệp của họ. Điều được khuyến cáo cho các công ti công nghệ là được tham gia vào cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc cho phép một số công nhân kĩ thuật cao cấp của họ làm việc với các thầy cô giáo trường trung học và đào tạo họ trong công nghệ máy tính. Bằng việc làm điều này, họ có thể tiến hành việc đào tạo lại cho các thầy cô hiện thời để cho những người này có thể đào tạo nhiều học sinh hơn trong tri thức công nghệ và chuẩn bị cho họ về nghề nghiệp của họ.

Mặc dầu nhiều đại học đã có Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin như lĩnh vực học tập chính, một số chương trình đào tạo của họ thường cũ nhiều năm và có thể lỗi thời. Họ cần nhanh chóng cập nhật hay chấp nhận chương trình đào tạo mới để giữ cho việc đào tạo của họ được cập nhật với nhu cầu công nghiệp. Giải pháp tốt nhất là đưa những chương trình đào tạo lại toàn diện cho mọi thầy cô giáo về các phương pháp và các kĩ thuật mới để cho các trường này có thể có cùng chuẩn chất lượng như các trường trong các nước đã phát triển khác. Đây là đầu tư chính yêu cầu có những người lãnh đạo có viễn kiến mạnh vì cho dù các thầy cô giáo sẵn lòng học những điều mới nhưng họ không thể làm điều đó với thời gian và chi phí riêng của họ, và không có đào tạo đúng, không có hỗ trợ họ sẽ không có khả năng làm việc của họ như họ ao ước.

Tôi tin chương trình đào tạo lại qui mô lớn nên được bắt đầu sớm nhất có thể được. Để thực hiện quá trình này trong thời hạn ngắn, trường nên cộng tác với các công ti công nghệ trong việc đào tạo lại các thầy cô bởi các chuyên gia từ công nghiệp. Bằng việc làm điều này, mọi học sinh có thể được lợi từ việc giáo dục kĩ thuật bắt đầu từ tiểu học tới trung học cho nên họ được chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình một cách hiệu quả.

Bài Viết Liên Quan

Cuộc đối thoại trên máy bay

Cuộc đối thoại trên máy bay Tuần trước, trên chuyến bay từ San Francisco tới Pittsburgh, tôi ngồi cạnh Yunhan Gao, một nhà kinh tế Trung Quốc đi công tác

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua

Thị trường việc làm

Thị trường việc làm Công nghiệp phần mềm thường xuyên thay đổi và tăng tốc, có nhiều việc làm được trả lương cao nhưng KHÔNG có đủ công nhân. Là

Cải tiến ở khu vực nông thôn

Cải tiến ở khu vực nông thôn Ngày nay, nhiều người đang sống trong thành phố hơn là khu vực nông thôn. Mọi ngày, nhiều người từ khu vực nông

Thói quen đọc

Thói quen đọc Ngày nay nhiều sinh viên đại học không đọc tốt vì họ không phát triển kĩ năng đọc khi họ còn ở trường trung học và tiểu