Hệ thống thông tin quản lí

Hệ thống thông tin quản lí
Một người mẹ viết cho tôi: “Chồng tôi và tôi đọc blog của thầy thường xuyên và chúng tôi muốn con gái của chúng tôi học Khoa học máy tính nhưng thay vì thế cháu muốn học Hệ thống thông tin quản lí. Việc làm của người quản lí hệ thống thông tin là gì và cháu có thể có cơ hội gì với bằng cấp này? Chúng tôi chỉ muốn cháu có nghề nghiệp tốt và sống thoải mái? Xin thầy lời khuyên?

Đáp: Ngày nay phần lớn các công ti đều phụ thuộc vào Công nghệ thông tin (CNTT) và điều quan trọng là những hệ thống này làm việc hiệu quả và tin cậy. Do đó, người quản lí hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong thực hiện và quản lí những hệ thống này.

Theo định nghĩa, Người quản lí hệ thống thông tin lập kế hoạch, điều phối và quản lí mọi hoạt động liên quan tới máy tính của công ti. Họ làm việc cùng với những người quản lí khác để xác định mục đích kinh doanh của công ti rồi thực hiện công nghệ để đáp ứng cho những mục đích này. Họ quản lí mọi khía cạnh kĩ thuật của công ti, như phát triển phần mềm, an ninh mạng, và vận hành Internet.

Người quản lí hệ thống thông tin cũng giám sát công việc của mọi công nhân kĩ thuật, từ người phát triển phần mềm, chuyên gia bảo trì phần cứng tới người lập trình ứng dụng, người phân tích hệ thống, chuyên viên mạng, và các chuyên viên hỗ trợ khác v.v. Họ lập kế hoạch và quản lí mọi hoạt động kĩ thuật như cài đặt và nâng cấp phần cứng và phần mềm, lập trình, thiết kế hệ thống thông tin, mạng máy tính, và phát triển các trạm Internet và intranet. Họ cũng chịu trách nhiệm về cài đặt, bảo trì, và an ninh của mạng. Họ phân tích nhu cầu công nghệ của công ti từ cả cảnh quan vận hành và chiến lược. Họ kiểm điểm công việc của công nhân và duy trì hiện thời với công nghệ mới nhất để đảm bảo rằng tổ chức vẫn còn có tính cạnh tranh.

Người quản lí hệ thống thông tin bắt đầu như ai đó làm việc trong công ti và quen thuộc với hệ thống ở đó. Họ có thể là chuyên viên mạng hay người phát triển phần mềm rồi chuyển lên người quản lí dự án, giám đốc hệ thống, và có những nghĩa vụ phụ thêm, tuỳ theo tri thức chuyên gia của họ. Một số người thậm chí còn chuyển lên làm Giám đốc công nghệ (CTOs) người báo cáo cho chủ tịch công ti hay người chủ công ti. Nghề nghiệp của người quản lí hệ thống thông tin là tuyệt vời với nhiều tuỳ chọn tuỳ theo khu vực chuyên môn nào mà con gái bạn muốn theo đuổi. Chẳng hạn, cháu có thể muốn là chuyên gia trong an ninh máy tính hay chuyên viên tính toán mây hay chuyên viên dữ liệu, và quản lí bảo hành v.v.

Nếu cháu học thêm Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) sau khi lấy bằng trong Hệ thống thông tin quản lí, cháu có thể giúp công ti đánh giá các công nghệ mới nhất và phát kiến nhất và xác định cách những công nghệ này có thể giúp cho công ti và xây dựng chiến lược kĩ thuật, kể cả phân tích chi phí-ích lợi và thu hồi đầu tư, và trình bày các chiến lược này cho quản lí cấp cao, như Giám đốc thông tin (CIO) hay chủ tịch công ti.

Hệ thống thông tin quản lí là lĩnh vực học tập rất tốt, nếu đấy là điều cháu muốn. Tôi nghĩ cháu đang chọn một nghề có tương lai tốt mà có nhiều cơ hội để đi lên.

Bài Viết Liên Quan

Giúp người khác

Giúp người khác Tuần trước, tôi nhận được một email mà một sinh viên đại học viết: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính em muốn

Ruột ơi là ruột

Cơ thể phát triển qua ba cái ống bao gồm: Hệ tim mạch, hệ thần kinh và hệ đường ruột kiệt tác của 3 cơ quan ấy lần lượt là tim,

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế Mọi người lãnh đạo đều biết rằng công nghệ là dẫn lái then chốt cho tăng trưởng kinh tế, nó tạo ra nhiều

Học máy

Học máy Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy đã viết rằng Trí tuệ nhân tạo và Học máy là kĩ năng có nhu cầu cao

Thuật dưỡng thần

1. TÂM TRONG, DỤC ÍT Thế nào là chân nhân? Chân nhân ngày xưa, không phạm sai lầm, không kiêu căng khi thành công, không phí tâm mưu tính. Chân