Học cái gì?

Học cái gì?
Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã học Khoa học máy tính rồi nhưng Kĩ nghệ máy tính thì tốt hơn. Khác biệt gì giữa hai lĩnh vực này? Em cần sự giúp đỡ của thầy để làm quyết định về học lĩnh vực nào. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Là một sinh viên đại học “sắp tới” em cần học cách nghiên cứu lĩnh vực mà em muốn học để tìm xem lĩnh vực nào là tốt nhất cho em. Em có biết cách “Google” không?

Bạn em sai đấy. Không có chuyện lĩnh vực này là tốt hơn lĩnh vực khác. Cả Khoa học máy tính và Kĩ nghệ máy tính đều là lĩnh vực học tập tuyệt vời. Khoa học máy tính là việc nghiên cứu về công nghệ máy tính. Nó là lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh và đa dạng có bao gồm bốn phân loại chính: Lí thuyết tính toán, thuật giải, ngôn ngữ lập trình, và kiến trúc. Là sinh viên, em sẽ học các chủ điểm chung xuyên qua bốn phân loại này. Kĩ nghệ máy tính là việc nghiên cứu về tích hợp phần cứng và phần mềm. Nó là tổ hợp của khoa học máy tính và kĩ nghệ điện. Là sinh viên, em sẽ học cả lí thuyết phần cứng và phần mềm và cách thiết kế sản phẩm nào đó như mạch, thiết bị điện tử, và tối ưu hoá chúng về hiệu năng.

Em chọn một lĩnh vực học tập để chuẩn bị cho một nghề nghiệp xác định trong tương lai của em sánh đúng với mối quan tâm của em. Một số sinh viên chọn lĩnh vực vì họ thích môn học nhưng số khác bởi ảnh hưởng của bạn bè hay gia đình. Nếu em thích điều em học, có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian hơn để học điều có nghĩa là điểm tốt hơn, và cơ hội tốt hơn để thành công. Nếu em không biết em muốn gì mà đi theo ‘lời khuyên’ của bạn bè nào đó, em có thể không thích điều em đang học thì em đang làm phí hoài thời gian và nỗ lực của em.

Phần lớn các trường Mĩ không yêu cầu học sinh tuyên bố họ muốn học gì mãi cho tới năm thứ hai. Do đó em có thời gian để nghiên cứu lĩnh vực tốt nhất cho em là lĩnh vực nào. Thầy không biết liệu em có thích Khoa học máy tính hay không nhưng lời khuyên của thầy là làm nghiên cứu về lĩnh vực này, kiểm đề nghị về chương trình học, đọc một số sách về môn học, hỏi cố vấn, nói chuyện với cố vấn, và nói chuyện với các sinh viên học trong lĩnh vực đó ở trường. Phải chắc em sẵn sàng cho công việc môn học được yêu cầu cho lĩnh vực em đã chọn.

Bài Viết Liên Quan

Học máy

Học máy Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy đã viết rằng Trí tuệ nhân tạo và Học máy là kĩ năng có nhu cầu cao

Kĩ năng máy tính và nghệ thuật

Kĩ năng máy tính và nghệ thuật Một học sinh viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em học Khoa học máy tính nhưng em muốn học Nghệ thuật. Em

Gian lận

Gian lận Có những học sinh tới trường nhưng thay vì học, họ thường gian lận để qua được bài kiểm tra. Với một số người trong họ “sợ trượt”

Tương lai của công việc

Tương lai của công việc Khi thế giới đang thay đổi và được dẫn lái bởi công nghệ, mọi nước, mọi doanh nghiệp đều phải thay đổi. Trong năm mươi

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo Ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng Trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dầu nhiều trường đang thêm các lớp AI