Học cái gì?

Học cái gì?
Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã học Khoa học máy tính rồi nhưng Kĩ nghệ máy tính thì tốt hơn. Khác biệt gì giữa hai lĩnh vực này? Em cần sự giúp đỡ của thầy để làm quyết định về học lĩnh vực nào. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Là một sinh viên đại học “sắp tới” em cần học cách nghiên cứu lĩnh vực mà em muốn học để tìm xem lĩnh vực nào là tốt nhất cho em. Em có biết cách “Google” không?

Bạn em sai đấy. Không có chuyện lĩnh vực này là tốt hơn lĩnh vực khác. Cả Khoa học máy tính và Kĩ nghệ máy tính đều là lĩnh vực học tập tuyệt vời. Khoa học máy tính là việc nghiên cứu về công nghệ máy tính. Nó là lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh và đa dạng có bao gồm bốn phân loại chính: Lí thuyết tính toán, thuật giải, ngôn ngữ lập trình, và kiến trúc. Là sinh viên, em sẽ học các chủ điểm chung xuyên qua bốn phân loại này. Kĩ nghệ máy tính là việc nghiên cứu về tích hợp phần cứng và phần mềm. Nó là tổ hợp của khoa học máy tính và kĩ nghệ điện. Là sinh viên, em sẽ học cả lí thuyết phần cứng và phần mềm và cách thiết kế sản phẩm nào đó như mạch, thiết bị điện tử, và tối ưu hoá chúng về hiệu năng.

Em chọn một lĩnh vực học tập để chuẩn bị cho một nghề nghiệp xác định trong tương lai của em sánh đúng với mối quan tâm của em. Một số sinh viên chọn lĩnh vực vì họ thích môn học nhưng số khác bởi ảnh hưởng của bạn bè hay gia đình. Nếu em thích điều em học, có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian hơn để học điều có nghĩa là điểm tốt hơn, và cơ hội tốt hơn để thành công. Nếu em không biết em muốn gì mà đi theo ‘lời khuyên’ của bạn bè nào đó, em có thể không thích điều em đang học thì em đang làm phí hoài thời gian và nỗ lực của em.

Phần lớn các trường Mĩ không yêu cầu học sinh tuyên bố họ muốn học gì mãi cho tới năm thứ hai. Do đó em có thời gian để nghiên cứu lĩnh vực tốt nhất cho em là lĩnh vực nào. Thầy không biết liệu em có thích Khoa học máy tính hay không nhưng lời khuyên của thầy là làm nghiên cứu về lĩnh vực này, kiểm đề nghị về chương trình học, đọc một số sách về môn học, hỏi cố vấn, nói chuyện với cố vấn, và nói chuyện với các sinh viên học trong lĩnh vực đó ở trường. Phải chắc em sẵn sàng cho công việc môn học được yêu cầu cho lĩnh vực em đã chọn.

Bài Viết Liên Quan

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế Mọi người lãnh đạo đều biết rằng công nghệ là dẫn lái then chốt cho tăng trưởng kinh tế, nó tạo ra nhiều

Tính di động tài năng

Tính di động tài năng Ngày nay có thất nghiệp cao trong các sinh viên đại học ở nhiều nước. Đồng thời, có thiếu hụt công nhân có kĩ năng

Kiếm việc làm

Kiếm việc làm Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Sau khi đọc blog của thầy, em ước ao

Thế giới đang thay đổi

Thế giới đang thay đổi Phải học cái gì để có nghề nghiệp thành công trong một thế giới nơi công nghệ đang dẫn lái mọi thứ trong mọi ngành

Cơ hội tương lai

Cơ hội tương lai Theo một khảo cứu công nghiệp, công nghệ sẽ chi phối nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của mọi người trong năm mươi năm tới hay