Học chương trình tiến sĩ

Học chương trình tiến sĩ
Một sinh viên đại học năm thứ ba hỏi: “Bố mẹ em muốn em học bằng tiến sĩ trong Khoa học máy tính nhưng em không chắc rằng em muốn đi xa tới đó. Phải mất bao lâu để hoàn thành bằng cấp này? Làm sao em được chấp nhận vào chương trình này? Em không thích nghiên cứu, liệu có thể có bằng tiến sĩ mà không làm nghiên cứu không? Xin thầy lời khuyên.”

Tôi viết cho em đó: “Bằng tiến sĩ là bằng cao nhất sinh viên có thể thu được ở đại học và nó tất cả là về tiến hành nghiên cứu. Nó tiếp theo sau bằng thạc sĩ, cho dù một số đại học cho phép những sinh viên ngoại lệ có bằng cử nhân được đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trung bình, sẽ mất quãng năm tới bẩy năm để thu được chương trình tiến sĩ sau khi có bằng cử nhân. (Quãng hai năm học trong lớp học và ba năm nữa hay hơn tiến hành nghiên cứu.)

Sự kiện là tiến sĩ là về tiến hành nghiên cứu, điều quan trong với sinh viên là học tập dưới một giáo sư nghiên cứu nổi tiếng cho nên điều quan trọng nhất để được chấp nhận vào chương trình tiến sĩ là việc chọn giáo sư để học, KHÔNG phải về bản thân bằng cấp hay môn học. Không có chuyện có bằng tiến sĩ mà không tiến hành nghiên cứu trừ phi nó là “bằng giả.” Nếu em không thích nghiên cứu, thầy KHÔNG khuyên đi vào bằng cấp này.

Điều uỷ ban xét tuyển tìm kiếm là các sinh viên có bằng thạc sĩ với thành tích xuất sắc (GPA và các môn học làm việc trong chủ đề chính) và điểm số cao trong kì thi tốt nghiệp (GRE) và có thể đã làm các dự án nghiên cứu nào đó để xác định liệu sinh viên có thể làm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của một giáo sư người sẽ là cố vấn luận án.

Sinh viên cần viết bản Tuyên bố về mục đích trong đó họ phải chỉ ra rõ ràng những việc đã hoàn thành của họ về điều họ đã làm và chiều hướng nào họ muốn làm trong nghiên cứu của họ (như, Bản đề xuất nghiên cứu). Điều rất quan trọng là sinh viên biết đích xác họ muốn làm gì khi xin vào và đó là lí do tại sao có bản kế hoạch nghề nghiệp là cần thiết. Bản Tuyên bố về mục đích cũng phải được hỗ trợ bởi vài thư giới thiệu từ các giáo sư biết rõ về sinh viên và trích dẫn những việc đã hoàn thành của họ, chỗ mà ban xét tuyển sẽ dùng chúng để xác định liệu người xin vào có thể làm được nghiên cứu hay không.

Bản Phát biểu mục đích là tài liệu quan trọng nhất trong việc xin vào và nó là bài báo mà ban xét tuyển đọc cẩn thận. Nó cần phản ánh bạn là sinh viên thế nào (như, mục đích giáo dục của bạn, và những việc đã hoàn thành) và tại sao bạn muốn xin vào chương trình này (như, mục đích nghề nghiệp của bạn và bản kế hoạch tương lai) cũng như tại sao bạn muốn xin vào đại học đặc thù này (Lí do của bạn để xin vào và bạn muốn học dưới sự hướng dẫn của ai v.v.). Bản phát biểu mục đích có thể làm phân biệt bạn với hàng trăng người xin vào khác và xác định liệu bạn có thể được chấp nhận hay không. Bản phát biểu mục đích được viết tốt là rất quan trọng và bạn sẽ cần dành nhiều thời gian cho nó. Bản phát biểu mục đích viết sơ sài sẽ tự động bị bác bỏ. (Lưu ý: Là thành viên của ban xét tuyển, tôi đã thấy nhiều bản phát biểu công việc viết sơ sài được sao chép từ Internet hay thậm chí thuê ai đó viết cho họ. Đôi khi tôi đã thấy ba hay bốn phát biểu công việc “hệt nhau” với “cùng chi tiết” từ các ứng cử viên khác nhau.)

Về căn bản, Phát biểu mục đích là cơ hội duy nhất bạn có để cho ban xét tuyển biết trực tiếp về bạn. Họ cũng sẽ dựa trên thư giới thiệu từ những người khác để xác định liệu bạn có đủ phẩn chất cho chương trình này hay không.

Lưu ý: Chương trình tiến sĩ là về tiến hành nghiên cứu “NGUYÊN GỐC” và “ĐỘC LẬP” khớp với nghiên cứu hiện thời trong một đại học đặc thù. Điều đó có nghĩa là điều bạn gợi ý trong đề nghị nghiên cứu của bạn phải “Khớp” với các giáo sư nào đó đang làm nghiên cứu ở đó.

Bài Viết Liên Quan

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua

Giáo dục mới

Giáo dục mới Ngày nay nhu cầu công nghiệp đang thay đổi nhanh hơn khả năng của hệ thống giáo dục thay đổi. Do đó, điều có ích lợi nhiều

Học nhiều và bay cao

Học nhiều và bay cao Mọi năm học mới, tôi mời những sinh viên đã tốt nghiệp vài năm trước quay lại và chia sẻ kinh nghiệm làm việc của

Làm việc ở thung lũng Silicon

Làm việc ở thung lũng Silicon Dave Collier tốt nghiệp sáu năm trước và hiện thời làm việc cho Apple. Hôm qua anh ấy quay lại thăm tôi và tôi

Học chương trình tiến sĩ

Học chương trình tiến sĩ Một sinh viên đại học năm thứ ba hỏi: “Bố mẹ em muốn em học bằng tiến sĩ trong Khoa học máy tính nhưng em

Công nghệ và giáo dục

Công nghệ và giáo dục Vài tuần trước, một người bạn cũng là thầy giáo đã viết cho tôi rằng trường của anh ấy hiện thời đang áp dụng công