Học nhóm

Học nhóm
Một trong những cách tốt nhất để học tập là học cùng bạn bè. Mặc dầu học nhóm là thông thường trong hầu hết các trường Mĩ nhưng ở một số trường châu Á, học nhóm KHÔNG được khuyến khích vì có thái độ ganh đua trong học sinh. Học sinh của tôi thường nói rằng bằng việc học cùng bạn bè họ có thể cải tiến việc hiểu của họ về tài liệu môn học tốt hơn học cá nhân, và ở trong học nhóm cũng là tăng thêm động cơ học tập của họ.

Tôi bao giờ cũng khuyến khích học sinh hình thành các nhóm học tập nhỏ cùng nhau bằng việc cho họ hướng dẫn nào đó như sau:

Giữ nhóm nhỏ, không quá năm người. Hơn thế sẽ khó giữ cho mọi người ở cùng mức học tập.
Chỉ học với những bạn trong cùng lớp để cho họ có thể chia sẻ tài liệu, mục đích và trao đổi thông tin.
Từng thành viên phải học tài liệu TRƯỚC KHI gặp gỡ để cho họ có thể thảo luận và học từ người khác.
Đặt lịch vững chắc cho việc gặp và bám theo nó. Nhóm nên thường gặp gỡ trong các thời kì ngắn. Gặp lâu hơn một giờ là kém hiệu quả và thường dễ dàng bị sao lãng bởi tán gẫu.
Từng nhóm phải có chương trình cho cuộc gặp gỡ để quyết định trước xem cái gì sẽ được học ở phiên sau và các thành viên nhóm cần làm gì để đi tới mà có chuẩn bị.
Bất kì thành viên nào KHÔNG được chuẩn bị và không tham gia sẽ được yêu cầu rời khỏi nhóm.
Các thành viên phải có khả năng giải thích mọi thứ cho nhau. Hỏi lẫn nhau các câu hỏi.
Học nhóm KHÔNG PHẢI là về đọc tài liệu mà về thảo luận tài liệu để có được việc học sâu.
Bài tập và bài tập về nhà nên được làm một cách cá nhân, KHÔNG theo nhóm.

Bài Viết Liên Quan

Tư duy và học tập độc lập

Tư duy và học tập độc lập Đêm hôm qua, tôi tìm thấy một bài báo cũ trong Bài kiểm điểm công nghệ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tháng

Tiếp tục học

Tiếp tục học Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai của tôi sắp tốt nghiệp năm nay với bằng cử nhân nhưng cháu khăng khăn đòi ở lại trường

Dành cho học sinh trung học

Dành cho học sinh trung học Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học năm tới và dựa theo lời khuyên trên blog của thầy,

Thế lưỡng nan của công nghệ

Thế lưỡng nan của công nghệ Trong bốn mươi năm, Trung Quốc đã là trung tâm chế tạo cho thế giới nhưng trong vài năm qua, chế tạo của nó

Tính di động tài năng

Tính di động tài năng Ngày nay có thất nghiệp cao trong các sinh viên đại học ở nhiều nước. Đồng thời, có thiếu hụt công nhân có kĩ năng

Hành vi của học sinh trong lớp

Hành vi của học sinh trong lớp Một thầy giáo viết cho tôi: “Thầy giải quyết ra sao với những học sinh bất kính và thường phá lớp? Xin thầy