Học nhóm

Học nhóm
Một trong những cách tốt nhất để học tập là học cùng bạn bè. Mặc dầu học nhóm là thông thường trong hầu hết các trường Mĩ nhưng ở một số trường châu Á, học nhóm KHÔNG được khuyến khích vì có thái độ ganh đua trong học sinh. Học sinh của tôi thường nói rằng bằng việc học cùng bạn bè họ có thể cải tiến việc hiểu của họ về tài liệu môn học tốt hơn học cá nhân, và ở trong học nhóm cũng là tăng thêm động cơ học tập của họ.

Tôi bao giờ cũng khuyến khích học sinh hình thành các nhóm học tập nhỏ cùng nhau bằng việc cho họ hướng dẫn nào đó như sau:

Giữ nhóm nhỏ, không quá năm người. Hơn thế sẽ khó giữ cho mọi người ở cùng mức học tập.
Chỉ học với những bạn trong cùng lớp để cho họ có thể chia sẻ tài liệu, mục đích và trao đổi thông tin.
Từng thành viên phải học tài liệu TRƯỚC KHI gặp gỡ để cho họ có thể thảo luận và học từ người khác.
Đặt lịch vững chắc cho việc gặp và bám theo nó. Nhóm nên thường gặp gỡ trong các thời kì ngắn. Gặp lâu hơn một giờ là kém hiệu quả và thường dễ dàng bị sao lãng bởi tán gẫu.
Từng nhóm phải có chương trình cho cuộc gặp gỡ để quyết định trước xem cái gì sẽ được học ở phiên sau và các thành viên nhóm cần làm gì để đi tới mà có chuẩn bị.
Bất kì thành viên nào KHÔNG được chuẩn bị và không tham gia sẽ được yêu cầu rời khỏi nhóm.
Các thành viên phải có khả năng giải thích mọi thứ cho nhau. Hỏi lẫn nhau các câu hỏi.
Học nhóm KHÔNG PHẢI là về đọc tài liệu mà về thảo luận tài liệu để có được việc học sâu.
Bài tập và bài tập về nhà nên được làm một cách cá nhân, KHÔNG theo nhóm.

Bài Viết Liên Quan

Làm việc ở thung lũng Silicon

Làm việc ở thung lũng Silicon Dave Collier tốt nghiệp sáu năm trước và hiện thời làm việc cho Apple. Hôm qua anh ấy quay lại thăm tôi và tôi

Cải tiến giáo dục

Cải tiến giáo dục Sau khi kiểm điểm lại mọi nền văn minh trên thế giới, Will Durant, nhà sử học nổi tiếng của thế kỉ 20, đã kết luận

Dạy trẻ em viết mã

Dạy trẻ em viết mã Ngày nay trẻ em đang lớn lên trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ với điện thoại di động, laptop, YouTube, WeChat, và