Học sinh của tương lai – Phần 1

Học sinh của tương lai – Phần 1
Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đại học đều phải sở hữu tri thức và kĩ năng nào đó dựa trên hệ thống giáo dục có thúc đẩy học sâu hơn chứ KHÔNG ghi nhớ. Nền tảng của học sâu hơn là việc làm chủ nội dung hàn lâm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển các kĩ năng trong lĩnh vực liên ngành, nơi gộp lại nhiều lĩnh vực học tập then chốt thành một lĩnh vực mới đặc biệt. (tức là, Công nghệ sinh học là tổ hợp của Khoa học máy tính và Sinh học. Khoa học dữ liệu là tổ hợp của Khoa học máy tính và Thống kê v.v.)

Bên cạnh tri thức kĩ thuật, học sinh phải học là người tham gia chủ động trong giáo dục của họ hay là người học chủ động. Vì hệ thống giáo dục đang thay đổi, phương pháp giảng dạy đang thay đổi, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào chương trình đào tạo mới và thách thức, điều đòi hỏi họ đi xa hơn điều được dạy trong trường và liên tục thăm dò và khám phá tri thức mới theo cách riêng của họ, và áp dụng điều họ đã học để tạo ra tri thức riêng của họ. Nói cách khác, họ phải học là người tự học và là người học cả đời để thịnh vượng trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

Để chuẩn bị cho “học sinh của tương lai”, sau đây là những yếu tố bản chất mà họ sẽ cần để thịnh vượng trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ:

1. Làm chủ mọi nội dung hàn lâm cơ bản được dạy trong nhà trường.

2. Thăm dò, khám phá và học tri thức thêm từ các nguồn khác (tức là, MOOCs, bài học trực tuyến, bài báo, nghiên cứu v.v.)

3. Phát triển khả năng tư duy độc lập và phê phán để giải quyết những vấn đề phức tạp.

4. Trao đổi hiệu quả trong ngoại ngữ và biết cách làm việc cộng tác

5. Biết cách học và liên tục học hiệu quả (tức là, là người tự học và người học cả đời)

6. Phát triển tâm tính đạo đức để hướng dẫn hành vi làm việc và đúng của họ trong xã hội.

Học sinh phải có bản kế hoạch nghề nghiệp để hướng dẫn họ trong việc học của họ. Thầy cô giáo phải tạo điều kiện cho học sinh học bằng việc giải thích lí do (TẠI SAO) họ cần học tài liệu vì học sinh sẽ học nhiều hơn khi họ hiểu rằng điều họ học là có giá trị cho tương lai của họ. Học sinh cần mở tâm trí để nhìn vào bức tranh lớn hơn của việc học của họ vì nhiều lĩnh vực trong tương lai sẽ không phải là lĩnh vực biệt lập mà là tổ hợp của nhiều lĩnh vực học tập cùng nhau. Học sinh không thể giỏi chỉ trong một lĩnh vực học tập (tức là, toán, lí, hoá, sinh v.v.) mà họ cần phát triển hiểu biết sâu hơn nơi nhiều lĩnh vực có liên quan lẫn nhau được kết nối lại để giải quyết những vấn đề phức tạp.

Trong tương lai gần, sẽ có nhiều môn liên ngành hay lĩnh vực học tập tích hợp yêu cầu học sinh có tri thức về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, học Trí tuệ nhân tạo, học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong toán, thống kê, khoa học máy tính. Để học Công nghệ sinh học, học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong Sinh học, hoá học, khoa học máy tính và toán học v.v.

Bài Viết Liên Quan

Làm việc ở thung lũng Silicon

Làm việc ở thung lũng Silicon Dave Collier tốt nghiệp sáu năm trước và hiện thời làm việc cho Apple. Hôm qua anh ấy quay lại thăm tôi và tôi

Ngôn ngữ lập trình cho trẻ nhỏ

Ngôn ngữ lập trình cho trẻ nhỏ Ngày nay lập trình đang trở thành một kĩ năng quan trọng cũng hệt như đọc và viết và nó đang được dạy

Tư duy và học tập độc lập

Tư duy và học tập độc lập Đêm hôm qua, tôi tìm thấy một bài báo cũ trong Bài kiểm điểm công nghệ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tháng

Học sinh của tương lai – Phần 1

Học sinh của tương lai – Phần 1 Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đại học đều phải sở hữu tri thức