Học sinh của tương lai – Phần 1

Học sinh của tương lai – Phần 1
Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đại học đều phải sở hữu tri thức và kĩ năng nào đó dựa trên hệ thống giáo dục có thúc đẩy học sâu hơn chứ KHÔNG ghi nhớ. Nền tảng của học sâu hơn là việc làm chủ nội dung hàn lâm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển các kĩ năng trong lĩnh vực liên ngành, nơi gộp lại nhiều lĩnh vực học tập then chốt thành một lĩnh vực mới đặc biệt. (tức là, Công nghệ sinh học là tổ hợp của Khoa học máy tính và Sinh học. Khoa học dữ liệu là tổ hợp của Khoa học máy tính và Thống kê v.v.)

Bên cạnh tri thức kĩ thuật, học sinh phải học là người tham gia chủ động trong giáo dục của họ hay là người học chủ động. Vì hệ thống giáo dục đang thay đổi, phương pháp giảng dạy đang thay đổi, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào chương trình đào tạo mới và thách thức, điều đòi hỏi họ đi xa hơn điều được dạy trong trường và liên tục thăm dò và khám phá tri thức mới theo cách riêng của họ, và áp dụng điều họ đã học để tạo ra tri thức riêng của họ. Nói cách khác, họ phải học là người tự học và là người học cả đời để thịnh vượng trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

Để chuẩn bị cho “học sinh của tương lai”, sau đây là những yếu tố bản chất mà họ sẽ cần để thịnh vượng trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ:

1. Làm chủ mọi nội dung hàn lâm cơ bản được dạy trong nhà trường.

2. Thăm dò, khám phá và học tri thức thêm từ các nguồn khác (tức là, MOOCs, bài học trực tuyến, bài báo, nghiên cứu v.v.)

3. Phát triển khả năng tư duy độc lập và phê phán để giải quyết những vấn đề phức tạp.

4. Trao đổi hiệu quả trong ngoại ngữ và biết cách làm việc cộng tác

5. Biết cách học và liên tục học hiệu quả (tức là, là người tự học và người học cả đời)

6. Phát triển tâm tính đạo đức để hướng dẫn hành vi làm việc và đúng của họ trong xã hội.

Học sinh phải có bản kế hoạch nghề nghiệp để hướng dẫn họ trong việc học của họ. Thầy cô giáo phải tạo điều kiện cho học sinh học bằng việc giải thích lí do (TẠI SAO) họ cần học tài liệu vì học sinh sẽ học nhiều hơn khi họ hiểu rằng điều họ học là có giá trị cho tương lai của họ. Học sinh cần mở tâm trí để nhìn vào bức tranh lớn hơn của việc học của họ vì nhiều lĩnh vực trong tương lai sẽ không phải là lĩnh vực biệt lập mà là tổ hợp của nhiều lĩnh vực học tập cùng nhau. Học sinh không thể giỏi chỉ trong một lĩnh vực học tập (tức là, toán, lí, hoá, sinh v.v.) mà họ cần phát triển hiểu biết sâu hơn nơi nhiều lĩnh vực có liên quan lẫn nhau được kết nối lại để giải quyết những vấn đề phức tạp.

Trong tương lai gần, sẽ có nhiều môn liên ngành hay lĩnh vực học tập tích hợp yêu cầu học sinh có tri thức về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, học Trí tuệ nhân tạo, học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong toán, thống kê, khoa học máy tính. Để học Công nghệ sinh học, học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong Sinh học, hoá học, khoa học máy tính và toán học v.v.

Bài Viết Liên Quan

Tương lai của việc làm

Tương lai của việc làm Theo báo cáo việc làm của Diễn đàn kinh tế thế giới, trong vòng năm năm nữa, phần lớn các công ti sẽ bắt đầu

Cơ hội tương lai

Cơ hội tương lai Theo một khảo cứu công nghiệp, công nghệ sẽ chi phối nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của mọi người trong năm mươi năm tới hay

Tiếp tục học

Tiếp tục học Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai của tôi sắp tốt nghiệp năm nay với bằng cử nhân nhưng cháu khăng khăn đòi ở lại trường

Tại sao học viết mã?

Tại sao học viết mã? Chúng đang sống trong một thời đại mà công nghệ chi phối gần như mọi thứ. Bất kể nơi bạn sống, hay điều bạn làm,

Cải tiến giáo dục

Cải tiến giáo dục Tuần trước, tôi nhận được một email từ một cô giáo trường trung học: “Tôi thích điều thầy viết về cải tiến hệ thống giáo dục