Học tập và điểm số

Học tập và điểm số
Có những học sinh tới lớp chỉ tập trung vào điểm số chứ không cái gì khác. Họ sẽ làm bất kì cái gì để được điểm tốt trên bài kiểm tra. Với họ, điểm số có nghĩa là mọi thứ dù họ có học cái gì hay không. Một số người thậm chí ghi nhớ cả chương sách và hi vọng qua được bài kiểm tra. Vì bài kiểm tra của tôi yêu cầu suy nghĩ và áp dụng, những học sinh này không học tốt.

Lúc bắt đầu mọi môn học tôi dạy, một số học sinh bị choáng bởi điểm trong bài kiểm tra đầu tiên của họ vì nó không phải là điều họ trông đợi. Một số người trách tôi cho bài kiểm tra khó. Để chỉ cho họ rằng việc học là quan trọng hơn điểm số và bài kiểm tra là quá trình cho học sinh kiểm lại tiến bộ học tập của họ, tôi thường yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra như sau:

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra (tức là điểm), học sinh phải kiểm điểm lại bài kiểm tra của họ và tìm ra câu trả lời đúng cho từng câu hỏi mà bản thân họ làm không được. Đến buổi lên lớp sau, họ phải giải thích cho tôi tại sao câu trả lời nguyên gốc của họ là không đúng và tại sao họ đã làm sai câu hỏi đó. Chẳng hạn, họ có thể không đọc câu hỏi một cách đúng đắn; họ có thể dùng logic không đúng; họ đã không biết câu trả lời, hay họ hội tụ quá nhiều vào ghi nhớ nhưng không biết cách áp dụng khái niệm này. Trong khi kiểm điểm, tôi hỏi họ: “Điểm số có đo chính xác điều em biết vào lúc đó không? Họ đã chuẩn bị kĩ thế nào cho bài kiểm tra? Tôi cũng cung cấp một số thông tin về điều họ có thể làm để cải thiện việc học của họ trước bài kiểm tra tiếp.

Tôi giải thích: “Điểm số chỉ là việc đánh giá công việc của các em. Nó là cách để cho các em, bố mẹ các em, nhà trường, và người sử dụng lao động tương lai biết về hiệu năng của em trong môn học của thầy. Bằng việc biết cách các em đang học, các em có thể cải tiến và liên tục học. Điểm cho việc nhận diện điều các em hiểu và điều các em không hiểu, và chỗ các em có thể cải tiến. Có một số người trong các em không hài lòng với điểm số của các em vì nó chỉ là bài kiểm tra nhưng sẽ có nhiều nữa. Đừng lo chỉ về một hay hai bài kiểm tra, thầy biết một số trong các em có thể cảm thấy thất vọng nhưng khi các em đi làm, điều quan trọng nhất là phẩm chất của điều em làm hay em giải quyết vấn đề tốt thế nào, không có điểm ở chỗ làm việc. Là kĩ sư phần mềm, việc của em là làm đầy đủ nhiệm vụ mà em được phân công trong lịch biểu đã cho. Điều quan trọng hơn cần học cách áp dụng quan niệm vào giải quyết vấn đề, do đó, các em phải nghĩ sâu và logic về điều các em đã học. Mọi bài kiểm tra của thầy đều được thiết kế để giúp các em phát triển những kĩ năng này. Các em phải học cách áp dụng, cách giải quyết vấn đề, và nếu các em học tốt điểm sẽ tới một cách tự nhiên. Nhưn nếu các em chỉ tập trung vào điểm số, và qua được bài kiểm tra, các em có thể mất quan tâm vào bản thân việc học. Khi các em chỉ chăm nom về điểm số, các em sẽ né tránh bất kì nhiệm vụ thách thức nào vì nó có thể không cho điểm tốt hơn mà em muốn, vậy thì em sẽ không học sâu hay không sẵn lòng nhận rủi ro. Bằng việc làm kiểm điểm bài kiểm tra, tự mình tìm ra câu trả lời đúng cho câu trả lời không đúng của các em, các em biết các em đã học được gì và các em đã không học được gì. Bằng việc biết khiếm khuyết của mình, các em sẽ có khả năng sửa lại việc học của các em thì điểm của các em sẽ phản ánh điều đó.”

Sau vài bài kiểm tra, và vào cuộc thảo luận, phần lớn học sinh học cách học đủ tốt để làm cho họ có điểm tốt hơn. Chung cuộc, họ học tốt trong lớp của tôi.

Bài Viết Liên Quan

Cuộc đối thoại trên máy bay

Cuộc đối thoại trên máy bay Tuần trước, trên chuyến bay từ San Francisco tới Pittsburgh, tôi ngồi cạnh Yunhan Gao, một nhà kinh tế Trung Quốc đi công tác

Kĩ năng và việc làm

Kĩ năng và việc làm Chúng ta hiện thời đang ở chỗ bắt đầu của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Nếu chúng ta nhìn lại ba cuộc cách

Học ở nước ngoài

Học ở nước ngoài Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi có cô con gái 20 tuổi sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân về toán sang năm. Tôi muốn cho

Cơ hội tương lai

Cơ hội tương lai Theo một khảo cứu công nghiệp, công nghệ sẽ chi phối nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của mọi người trong năm mươi năm tới hay

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua