Khác biệt gì giữa Hệ thống thông tin quản lí (ISM) và Quản lí Hệ thống thông tin (MIS) và xu hướng hiện tại của các hệ thống thông tin này là gì?

MIS và ISM
Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa Hệ thống thông tin quản lí (ISM) và Quản lí Hệ thống thông tin (MIS) và xu hướng hiện tại của các hệ thống thông tin này là gì?

Đáp: Cả Hệ thống thông tin quản lí (ISM) và Quản lí Hệ thống thông tin (MIS) đều là một phần của kết cấu nền công nghệ thông tin trong một công ti. Nhiều người coi ISM là hệt như MIS hay ít nhất có chức năng tương tự, nhưng có hơi khác biệt giữa chúng.

Theo định nghĩa, Hệ thống thông tin quản lí (ISM) thường nói tới thiết kế, thực hiện, hỗ trợ và quản lí hệ thống thông tin NỘI BỘ của một công ti. Nó bao gồm mạng, hệ thống máy tính và máy cần vụ (phần cứng) cũng như ứng dụng phần mềm (Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp ERP, Quản lí dây chuyền cung cấp SCM, và Tài nguyên nhân lực v.v.) Vì từng công ti có hệ thống và qui trình duy nhất tuỳ theo cách công ti vận hành, những người làm việc ở đó phải quen thuộc với hệ thống bằng việc quản lí chúng một cách tương ứng để chắc rằng mọi thứ làm việc tốt.

Theo định nghĩa, Quản lí hệ thống thông tin (MIS) là việc quản lí mọi thông tin được cần để giúp cấp quản lí của công ti làm các quyết định vận hành và chiến lược dựa trên thông tin thu được. Trong phần lớn thời gian, nhiều thông tin tới từ bên ngoài công ti hay các nguồn BÊN NGOÀI như dữ liệu từ xu hướng thị trường, nhà cung cấp, và số bán. Do đó, hệ thống thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, phân tích chúng và biến chúng thành thông tin hữu dụng cho cấp quản lí công ti. (Trinh sát doanh nghiệp, Dữ liệu lớn, Cơ sở dữ liệu, xu hướng thị trường v.v.). Mục tiêu chính của MIS là phát triển trao đổi hiệu quả cả bên trong và bên ngoài công ti để được dùng cho phân tích, và dự báo kết quả tương lai để làm quyết định hiệu quả.

Ngày nay xu hướng chính trong Hệ thống thông tin quản lí (ISM) là tiến bộ trong Tính toán mây khi nhiều công ti đang chuyển hệ thống thông tin của họ sang mây để tiết kiệm chi phí và tăng tính hiệu quả. Hiện thời, nhiều đại học đang hội tụ vào tiến hành nhiều nghiên cứu về Tính toán mây (như, mây công, tư và lai cũng như vấn đề an ninh v.v.)

Do việc tăng khối lượng dữ liệu sẵn có từ nhiều nguồn (như, Internet, thiết bị di động, Internet mọi vật, dòng chảy video, phương tiện xã hội v.v.) Quản lí hệ thống thông tin (MIS) được dẫn lái bởi nhiều xu hướng có bao gồm dữ liệu lớn, và trí tuệ nhân tạo. Hiện thời, nhiều đại học đang hội tụ vào tiến hành nhiều nghiên cứu về Học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo, v.v.)

Bài Viết Liên Quan

Cải tiến ở khu vực nông thôn

Cải tiến ở khu vực nông thôn Ngày nay, nhiều người đang sống trong thành phố hơn là khu vực nông thôn. Mọi ngày, nhiều người từ khu vực nông

Đánh giá năm phút

Đánh giá năm phút Là thầy cô giáo, chúng ta biết rằng việc đọc bài giảng không phải là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Có bài kiểm tra cứ

Tương lai của công việc

Tương lai của công việc Khi thế giới đang thay đổi và được dẫn lái bởi công nghệ, mọi nước, mọi doanh nghiệp đều phải thay đổi. Trong năm mươi

Tại sao học công nghệ?

Tại sao học công nghệ? “Công nghệ là con sóng lớn, hoặc bạn cưỡi lên nó hoặc nó sẽ nhấn chìm bạn. Đó là chọn lựa của bạn.” Một sinh