Khi nào lập kế hoạch nghề nghiệp

Khi nào lập kế hoạch nghề nghiệp
Tôi nhận được một email của một học sinh, em đó viết: “Em không đồng ý với thầy về việc có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm. Phần lớn học sinh 18 tuổi KHÔNG biết họ muốn gì và lập kế hoạch nghề nghiệp vào lúc này là phí thời gian vì mọi thứ sẽ thay đổi.”

Đáp: “Trong trường hợp đó, THỜI GIAN TỐT NHẤT để lập kế hoạch nghề nghiệp của em là khi nào? Khi em nghĩ em biết điều em muốn sao? Em có đợi tới sau khi tốt nghiệp mới lập kế hoạch nghề nghiệp không? Nếu em nghĩ 18 tuổi là quá sớm thì em nghĩ vào độ tuổi nào em sẽ sẵn sàng?

Điều quan trọng với mọi học sinh là lập kế hoạch cuộc đời mình sớm nhất có thể và KHÔNG để nó phí hoài trong sợ hãi và lẫn lộn. Cho dù em còn trẻ, em nên biết em muốn gì. Tự hỏi bản thân em: Đam mê của mình là gì? Mình thực sự thích việc làm nào và tại sao? Mình thích môn nào khi mình ở trong trường?

Là học sinh trẻ, em có thể đặt cho bản thân em mục đích nghề nghiệp và tiến lên trước hoặc em có thể phí hoài cuộc sống của em vào trong quên lãng. Khi em trưởng thành và biết bản thân em rõ hơn, mọi thứ sẽ thay đổi và em biết cách điều chỉnh theo nó. Sống là học và thất bại cũng là cơ hội để học. Thực ra, thất bại là những điều sẽ dạy cho em là em sẽ cần thêm bao nhiêu nỗ lực để đạt tới mục đích của em. Nhưng không có bản kế hoạch cho điều em muốn sẽ làm tốn phí cho em nhiều nữa.

Có bản kế hoạch nghề nghiệp cũng giống như có bản đồ khi em đi du hành. Em không thể du hành mà không có đích đến, không có hướng dẫn, và không có bản đồ. Em có thể đặt mục đích ngắn hạn như được điểm tốt trong lớp hay mục đích dài hạn như tốt nghiệp trong lĩnh vực có nhu cầu cao. Em có thể tự thách thức em bằng việc đặt ra mục đích ngắn hạn như học một ôn khó mà em không thích nhưng vẫn học tốt trong nó. Hay em có thể đặt mục đích dài hạn về điều em muốn làm trong đời em. Chẳng hạn, nếu em muốn là nhà doanh nghiệp, em cần đọc nhiều bài báo về công ti khởi nghiệp và đi theo những người đã đi qua con đường đó trước đây, biết điều họ đã làm để tới đó và đặt mục đích và chuẩn bị cho bản thân em làm cùng điều.

Tuy nhiên, có mục đích nghề nghiệp là KHÔNG đủ. Em phải tin tưởng vào bản thân em rằng em có thể đạt tới được nó. Phải tự tin về điều em muốn đạt tới. Tưởng tượng tương lai của em trong đó em đã đạt tới giấc mơ của em. Có nhiều bạn bè người có mục đích nghề nghiệp tương tự sẽ giúp ích vì họ sẽ động viên em và giúp em đi cùng họ. ĐỪNG để bất kì người nào thuyết phục em rằng en KHÔNG cần bản kế hoạch nghề nghiệp hay lập kế hoạch sớm là phí thời gian vì họ không là gì ngoài việc làm sao lãng em. Dành ít thời gian trên facebook và trò chơi video tầm thường, chúng là việc phí thời gian. Chia sẻ bản kế hoạch nghề nghiệp và mục đích của em với bố mẹ em vì họ bao giờ cũng muốn em thành công.

Bài Viết Liên Quan

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua

Làm việc cho công ti nào?

Làm việc cho công ti nào? Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính từ một đại học Mĩ và có ba đề nghị

Khi học sinh viện cớ

Khi học sinh viện cớ Nhiều học sinh “mơ ước” về có việc làm tốt nhưng đó chỉ là “mơ ước” vì một số người có những cái cớ để

Thế lưỡng nan của công nghệ

Thế lưỡng nan của công nghệ Trong bốn mươi năm, Trung Quốc đã là trung tâm chế tạo cho thế giới nhưng trong vài năm qua, chế tạo của nó