Mười năm tới – phần 1

Mười năm tới – phần 1
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất đã là việc dịch chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất được máy móc dẫn lái bởi phát minh ra động cơ hơi nước. Vào thời đó, nhiều công nhân thất học nhưng yêu cầu về công nhân vận hành máy hơi nước là có khả năng đọc và viết cho nên nhiều người phải hoàn thành tiểu học để có việc làm. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai là việc dịch chuyển từ xưởng nhỏ sang cơ xưởng lớn hay công nghiệp hoá do việc phát minh ra điện. Yêu cầu với hầu hết công nhân vào lúc đó bên cạnh đọc và viết là một số tri thức về số học và khoa học cho nên nhiều công nhân phải có mức độ giáo dục trung học. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba là dùng điện tử và máy tính trong chế tạo và kinh doanh để làm tăng hiệu quả và năng suất. Để có việc làm tốt, phần lớn công nhân cần có giáo dục đại học.

Ngày nay, chúng ta đang trong cuộc cách mạng thứ tư, nơi mọi thứ đều bị tác động bởi tiến bộ của công nghệ. Để có việc làm tốt, công nhân phải có giáo dục đại học trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng hơn điều đó, họ phải phát triển thái độ học cả đời để cho họ có thể học và điều chỉnh theo thay đổi. Trong vài năm qua, công nghệ đã thay đổi nhanh chóng và mọi thứ trở thành phức tạp hơn trước, điều thúc đẩy mọi công nhân tới giới hạn. Không có chỗ cho thoả mãn vì cạnh tranh là dữ dội. Khi Internet kết nối mọi thứ, mọi nước, và mọi doanh nghiệp, toàn thế giới trở thành MỘT THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM LỚN với những cơ hội khổng lồ cho công nhân có kĩ năng, người biết cách tận dụng ưu thế của những thay đổi này.

Khó cho một số người hiểu tác động của nền kinh tế toàn cầu và điều sẽ xảy ra trong mười năm tới. Nhiều lí thuyết, mô hình, nguyên lí của quá khứ đã trở nên lỗi thời. Không cởi mở tâm trí cho tư duy mới, tri thức mới, mô hình mới, mọi người sẽ bị hoang mang hơn. Chẳng hạn, những người làm việc với điện thoại có dây không bao giờ thấy trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ điện thoại di động. Nhiều người ngần ngại và sợ công nghệ mới này. Vì họ đã không lấy hành động đúng, phần lớn mất việc làm (98% các công ti điện thoại có dây trên thế giới không còn tồn tại nữa.) Những người làm việc với các hệ thống máy tính lớn (máy tính lớn) bị choáng bởi Apple Computer. Nhiều người đã không tin rằng máy tính cá nhân có thể gây hại gì cho việc làm của họ vì họ đã làm việc cho nhiều công ti lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong vòng mười năm, mọi công ti máy tính lớn đều đã mất đi, ngoại trừ IBM và phần lớn mọi người của họ mất việc làm.

Bằng việc nhìn lại đầu thế kỉ 20, chúng ta có thể thấy rằng 500 công ti lớn nhất thế giới không còn tồn tại. Nếu chúng ta nhìn kĩ hơn, chúng ta có thể thấy rằng nhiều công ti lớn nhất được tạo ra sau thế chiến 2 cũng đang biểu lộ dấu hiệu sút giảm. Đồng thời, chúng ta có thể thấy nhiều công ti mới thành lập đang vươn lên nhanh (như, Apple là công ti nghìn tỉ đô la, Amazon là công ti trực tuyến lớn nhất trên thế giới.) Ngày nay, có nhiều công ti tỉ đô la hơn trước đây. Phần lớn trong họ chỉ bắt đầu trong mười lăm năm qua nhưng tất cả có một điểm chung: Họ là công ti công nghệ hay dựa trên công nghệ để làm kinh doanh.

Ngày nay có quãng 4.5 tỉ người dùng điện thoại thông minh trên thế giới. Đó là nhiều hơn 80% dân số trên thế giới. Điện thoại thông minh mở ra cách thức mới để làm kinh doanh mà phần lớn mọi người thậm chí đã không nghĩ tới chỉ vài năm trước. Chẳng hạn, mua và bán trực tuyến hay học và dạy trực tuyến. Khi các nước đang chuyển từ công nghệ 4G sang 5G, giải thông mới sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh nữa với tính kết nối vào giao tác nhanh. Công nghệ điện thoại thông minh sẽ mở ra cơ hội cho nhiều ứng dụng hơn và những ứng dụng này mở ra những cách thức mới cho công ti làm nhiều hơn với khách hàng của họ.

Thị trường toàn cầu mới vừa mới bắt đầu với nhiều cơ hội hơn trước đây. Câu hỏi là: “Là học sinh, bạn có sẵn sàng tận dụng ưu thế của những cơ hội mới này không?”

Bài Viết Liên Quan

Cải tiến giáo dục

Cải tiến giáo dục Tuần trước, tôi nhận được một email từ một cô giáo trường trung học: “Tôi thích điều thầy viết về cải tiến hệ thống giáo dục

Nhu cầu được cần

Nhu cầu được cần Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Có nhiều ngôn ngữ lập trình máy tính tồn tại ngày nay, một số được thiết kế để phục vụ một chủ định hay nền đặc

Kĩ năng cộng tác

Kĩ năng cộng tác Hệ thống giáo dục truyền thống khuyến khích ganh đua giữa các học sinh để chọn ra vài người giỏi nhất. Trong hệ thống này, học

Học ở nước ngoài

Học ở nước ngoài Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi có cô con gái 20 tuổi sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân về toán sang năm. Tôi muốn cho