Mười việc làm hàng đầu của tương lai

Mười việc làm hàng đầu của tương lai
Không lâu trước đây, bằng đại học đã là cách tốt nhất để có được việc làm tốt. Ngày nay, nó KHÔNG đảm bảo được cái gì. Khi ngày càng nhiều người có bằng đại học nhưng KHÔNG THỂ thực hiện tốt công việc của họ, các công ti bắt đầu hội tụ vào tri thức và kĩ năng mà sánh đúng với nhu cầu của họ. Điều đó KHÔNG có nghĩa là bạn KHÔNG cần bằng cấp hay giáo dục đại học nhưng bạn phải trình diễn được rằng bạn đã học cái gì đó có giá trị từ bốn năm giáo dục của bạn.

Vì KHÔNG có hai người có bằng cấp nào là như nhau, một số người có tiềm năng được lương cao hơn và có nhiều cơ hội hơn khi những người khác có thể KHÔNG được coi là có giá trị hay thậm chí được chấp nhận. Việc chọn bằng cấp đúng từ trường đúng là quyết định rất quan trọng. Do đó, học sinh phải làm nghiên cứu nào đó một cách cẩn thận TRƯỚC KHI xin vào bất kì trường nào hay chọn bất kì lĩnh vực học tập nào. Chẳng hạn, có thiếu hụt trầm trọng công nhân công nghệ và một số học sinh lại cho rằng bất kì ai có bằng trong kĩ nghệ hay khoa học máy tính chắc sẽ có khả năng kiếm được việc làm. Sự kiện là có nhiều người tốt nghiệp đại học có bằng cấp trong những lĩnh vực này nhưng đã KHÔNG THỂ tìm được việc làm vì họ không có kĩ năng hay trường họ theo học không được chính thức công nhận. (Lưu ý: Mĩ có nhiều trường không được công nhận chính thức hay trường tự công nhận, những trường đi săn các học sinh ngây thơ và cám dỗ họ bằng học bổng và những lời hứa hẹn nhưng sự kiện là bằng cấp của họ là vô giá trị.)

Dựa trên cách nhìn thị trường việc làm, mười năm tới sẽ bị chi phối bởi công nghệ thông tin cho nên máy tính, phần mềm, và công nghệ thông tin là chọn lựa tốt nhất với nhu cầu cao trong thị trường việc làm. Khi công nghệ liên tục tiến hoá nhanh chóng, và nhiều doanh nghiệp đang phụ thuộc vào công nghệ và và nhu cầu về người tốt nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo dữ liệu từ chính phủ Mĩ, sau đây là những lĩnh vực học tập có lương hàng đầu và tăng trưởng việc làm cao và phần lớn trong chúng đều ở trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học).

Máy tính: (như, Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Kĩ sư dữ liệu). Lương trung bình hàng năm: $111,840. Tăng trưởng mong đợi: 12%
Toán học (như, Toán ứng dụng, Toán lí thuyết, Khoa học thống kê, và Kế toán v.v.) Lương trung bình hàng năm: $100,610. Tăng trưởng mong đợi: 18%
Công nghệ thông tin (như, Hệ thông tin quản lí, Quản lí công nghệ thông tin, phát triển Web, v.v.) Lương trung bình hàng năm: $92,860 Tăng trưởng mong đợi: 12%
Kĩ nghệ: (như, Dân sự, Cơ khí, Điện, Hoá chất v.v.) Lương trung bình hàng năm: $83,540. Tăng trưởng mong đợi: 6%
Thống kê (như, Phân tích doanh nghiệp, Phân tích tài chính v.v.) Lương trung bình hàng năm: $80,500. Tăng trưởng mong đợi: 14%
Vật lí: Lương trung bình hàng năm: $74,870 Tăng trưởng mong đợi: 8%
Hoá học: Lương trung bình hàng năm: $74,170 Tăng trưởng mong đợi: 2%
Kế toán: Lương trung bình hàng năm: $68,650 Tăng trưởng mong đợi: 11%
Điều dưỡng : Lương trung bình hàng năm: $68,450 Tăng trưởng mong đợi: 16%
Sinh học: Lương trung bình hàng năm: $60,000 Tăng trưởng mong đợi: 6%

Bài Viết Liên Quan

Chọn lựa là của bạn

Chọn lựa là của bạn Trong quá khứ, mọi xã hội đều có người giầu và người nghèo nhưng ngày nay xã hội còn bị phân chia thành hai phân

Tại sao học công nghệ?

Tại sao học công nghệ? “Công nghệ là con sóng lớn, hoặc bạn cưỡi lên nó hoặc nó sẽ nhấn chìm bạn. Đó là chọn lựa của bạn.” Một sinh

Lập kế hoạch cho tương lai

Lập kế hoạch cho tương lai Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh nơi việc lập kế hoạch nghề nghiệp là bản chất. Dựa trên

Tại sao học viết mã?

Tại sao học viết mã? Chúng đang sống trong một thời đại mà công nghệ chi phối gần như mọi thứ. Bất kể nơi bạn sống, hay điều bạn làm,

Nhu cầu về công nhân AI

Nhu cầu về công nhân AI Tuần trước, nhiều công ti tới Carnegie Mellon để thuê sinh viên nhân hội chợ nghề nghiệp Khoa học máy tính. Khi tôi bước