Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên
Năm học mới vừa bắt đầu và mọi học sinh dường như lạc quan nhưng bên dưới những bộ mặt hài lòng đó có thể ẩn giấu chút ít lo nghĩ, hoang mang, và căng thẳng cho nên điều quan trọng với các thầy cô giáo là để học sinh biết rằng họ có đó để giúp đỡ và hướng dẫn cho học sinh trong việc học của họ.

Là thầy giáo, tôi bao giờ cũng dùng ngày đầu tiên của lớp để giải thích nội dung môn học, tại sao một số chủ điểm là quan trọng và có liên quan tới nghề nghiệp của học sinh. Có việc giới thiệu rõ về môn học cũng xây dựng mối quan tâm và động viên họ học. Đây cũng là lúc tôi giải thích cho học sinh tại sao môn học này là quan trọng với tôi, tại sao tôi chọn dạy nó, kiểu phương pháp dạy nào tôi sẽ dùng, và mong đợi của tôi về học sinh.

Phần lớn các thầy cô giáo thường chỉ hội tụ vào chương trình học (CÁI GÌ) vào ngày đầu tiên nhưng tôi dành thời gian phụ thêm để cho học sinh biết tại sao họ cần môn học này (TẠI SAO); họ sẽ có khả năng làm cái gì bằng việc hoàn thành nó; họ sẽ có khả năng phát triển kĩ năng nào (LÀM SAO) và tại sao các kĩ năng nào đó là quan trọng cho nghề nghiệp của họ cho phần còn lại của đời họ.

Ngày đầu tiên cũng là lúc các thầy cô nên nói về việc học của học sinh. Vì phần lớn học sinh đều quan tâm tới điểm của họ và cách có được điểm tốt, tôi bao giờ cũng giải thích: “Nếu các em học tốt, điểm tốt sẽ tới. Điểm có thể là quan trọng cho các em bây giờ, nhưng việc học là quan trọng hơn nhiều. Khi các em tốt nghiệp, điểm mất đi, nhưng việc học sẽ ở lại cùng các em trong suốt cuộc đời các em.”

Tôi dành thời gian để thảo luận về phân công nhiệm vụ hàng tuần, tài liệu đọc, điều tôi trông đợi họ làm và cách công việc của họ được cho điểm. Vì phần lớn học sinh đều muốn biết cách điểm sẽ được tính toán, tôi dùng một công thức đơn giản: Điểm hàng tuần là 10 điểm một tuần, và điểm kiểm tra cuối cùng là 50 điểm. Trong các môn học 15 tuần, họ có thể được 150 điểm cộng với điểm kiểm tra cuối cùng 50 điểm, hay tối đa là 200 điểm. Để được “A” họ phải được ít nhất 180 điểm, để được “B” là 160 hay hơn. Bằng việc giải thích rõ ràng các qui tắc cho điểm, học sinh có thể theo dõi và giám sát hiệu năng của họ đối với môn học. Tại bất kì khoảnh khắc nào, họ đều biết đích xác chỗ họ đứng, điểm nào là có thể, liệu họ có cần dành nhiều thời gian hơn cho môn học này không, hay liệu họ có thể đưa thêm nỗ lực vào để qua được môn học không. Tính toán này là đơn giản và giảm thiểu căng thẳng cho học sinh vì nó loại bỏ mọi không chắc chắn về cách họ học.

Bài Viết Liên Quan

Hệ thống thông tin quản lí

Hệ thống thông tin quản lí Một người mẹ viết cho tôi: “Chồng tôi và tôi đọc blog của thầy thường xuyên và chúng tôi muốn con gái của chúng

Làm sao thay đổi

Làm sao thay đổi Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi là các thầy cô giáo đang làm việc cho một trường tư. Nhiều người trong chúng tôi muốn

Chọn lựa là của bạn

Chọn lựa là của bạn Trong thời đại Cách mạng công nghiệp thứ tư này, giáo dục là mấu chốt, và để sống còn, mọi người đều cần có tri

Năng lực con người theo mô hình ASK

Năng lực có 2 định nghĩa phổ biến hiện nay: Định nghĩa theo trường phái của Anh (ASK) và định nghĩa theo trường phái của Mỹ. Năng lực theo trường

Tương lai là trong tay chúng ta

Tương lai là trong tay chúng ta Có nhiều ý kiến về cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư và tác động của nó lên các nước. Một số người