Người tốt nghiệp đại học về toán

Người tốt nghiệp đại học về toán
Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp về toán tháng tới và bắt đầu tìm việc làm. Bố mẹ em muốn em làm việc như người phát triển phần mềm nhưng em không thích làm việc cho công ti phần mềm. Hiện thời, em không biết em có thể làm cái gì khác? Em cần cái gì để được hạnh phúc? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Nhiều người tốt nghiệp đại học tập trung vào việc tìm việc làm SAU KHI họ đã tốt nghiệp. Điều đó là quá trễ vì phần lớn việc làm tốt đều đã bị lấy mất. Tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên của tôi bắt đầu tìm và xin việc làm vào lúc bắt đầu năm thứ tư của họ hay ít nhất cũng sáu tháng TRƯỚC KHI họ tốt nghiệp. Trừ phi lĩnh vực học tập của em có nhu cầu cao và có thiếu hụt, phần lớn các công ti bắt đầu thuê công nhân ít nhất sáu tháng TRƯỚC ngày tốt nghiệp tháng sáu.

Nhiều sinh viên tin rằng có bằng cấp trong toán học, mọi điều họ cần là hoặc là thầy cô giáo dạy toán hoặc nếu họ có kĩ năng lập trình họ có thể làm việc như kĩ sư phần mềm. Điều đó là KHÔNG đúng. Đừng giới hạn bản thân em vào những chọn lựa truyền thống này. Có nhiều cơ hội hơn cho những người có kĩ năng toán học, cho nên em nên để thời gian thăm dò các cơ hội khác như người phân tích thống kế, người kế toán tài chính, người phân tích dữ liệu, người phân tích đầu tư v.v.

Nơi em làm việc không thành vấn đề, đưa đam mê của em vào và làm tốt nhất có thể được đi. Những kĩ năng mới có thể được học, kinh nghiệm có thể được tích luỹ qua thời gian, nhưng thái độ đam mê tới từ bên trong. Tiếp cận tới mọi nhiệm vụ như cơ hội mới để học và thách thức mới mà em phải vượt qua thì em sẽ làm tốt. Xin nhớ rằng giáo dục chính thức của em có thể đã xong, nhưng việc học là cuộc hành trình cả đời cho nên đừng bao giờ dừng việc học. Tri thức và kĩ năng em có hôm nay sẽ thay đổi trong tương lai vì những kĩ năng nào đó sẽ sớm bị lạc hậu nếu em không học cái gì đó mới. Lời khuyên của tôi là đọc nhiều hơn và giữ tâm trí mở với mọi thách thức đang tới. Cứ hỏi các câu hỏi về bản thân em và đọc nhiều sách hơn để tìm ra câu trả lời đúng. Việc học cả đời là điều tốt nhất em có thể làm trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, là hiểu rằng hạnh phúc tới từ bên trong. Hãy thân ái với bản thân em và biết rằng chính em là người làm ra quyết định cho cuộc sống của em. Cuộc sống của em là cuộc hành trình với nhiều thăng trầm cho nên đừng mong đợi nó bao giờ cũng rõ ràng nếu không đích đến của em sẽ vẫn còn là bất biến. Mọi thứ sẽ thay đổi và em sẽ thay đổi cùng nó vì không cái gì còn như cũ nên nghề nghiệp của em phải linh hoạt. Em chịu trách nhiệm cho bản thân em và có trách nhiệm cho gia đình em, xã hội em, và đất nước em cho nên đừng bao giờ làm bất kì cái gì mà không nghĩ tới hậu quả.

Bài Viết Liên Quan

Một cách nhìn khác

Một cách nhìn khác Tháng trước, tôi tới một cuộc hội nghị công nghệ ở châu Âu nơi tôi có bài nói chuyện về Trí khôn nhân tạo. Sau đó,

Lời khuyên cho học sinh trung học

Lời khuyên cho học sinh trung học Tuần trước, tôi được mời trình bày tại một trường trung học địa phương về “Làm sao thành công ở đại học.” Sau

Được chuẩn bị

Được chuẩn bị Tuần trước tôi nói với sinh viên năm thứ nhất của tôi rằng tôi sẽ hành động như người quản lí thuê người để phỏng vấn họ

Dạy lập trình cho trẻ nhỏ

Dạy lập trình cho trẻ nhỏ Bạn tôi quan ngại về trẻ em Trung Quốc đang học lập trình nhưng đứa con trai bốn tuổi của anh ấy không quan

Học máy

Học máy Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Thầy đã viết rằng Trí tuệ nhân tạo và Học máy là kĩ năng có nhu cầu cao