Nhu cầu được cần

Nhu cầu được cần
Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được ưa chuộng hơn cả là tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất được dùng ở nhiều chỗ).

Với sinh viên Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm, em cần có kĩ năng lập trình tốt (như, Python, Java, JavaScript, C++, v.v.) là nền tảng và phát triển tri thức và kĩ năng trong Học máy, Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Nhìn Máy tính, Xử lí ảnh, Tính toán Mây, v.v. vì nhiều ứng dụng tương lai sẽ dựa trên những môn này. Nếu trường của em không dạy các môn đó, em phải học từ MOOCs, các websites dạy học v.v.

Bên cạnh những kĩ năng này, em cũng cần học kĩ năng mềm như Cộng tác, Trao đổi, Trình bày, Làm việc tổ, Lãnh đạo v.v. và kĩ năng quan trọng nhất: học cả đời. Đây là những kĩ năng không thay đổi và không bao giờ thay đổi.

Bài Viết Liên Quan

Chọn lựa là của bạn

Chọn lựa là của bạn Trong quá khứ, mọi xã hội đều có người giầu và người nghèo nhưng ngày nay xã hội còn bị phân chia thành hai phân

Năng lực con người theo mô hình ASK

Năng lực có 2 định nghĩa phổ biến hiện nay: Định nghĩa theo trường phái của Anh (ASK) và định nghĩa theo trường phái của Mỹ. Năng lực theo trường

Cách động viên học sinh học

Cách động viên học sinh học Nhiều sinh viên năm thứ nhất tới đại học với ý tưởng và mơ ước về tương lai của họ. Điều quan trọng với

Học cái gì?

Học cái gì? Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã

Tương lai đi tới

Tương lai đi tới Hôm nay là ngày cuối cùng của các lớp học tại Carnegie Mellon University. Một số trong các sinh viên của tôi đang tốt nghiệp, số

Xây dựng văn hóa Startup

Vào khoảng giữa năm 2011, khi Airbnb mới được rót 7 triệu vốn đầu tư và có 40 nhân viên đang tập trung làm thị trường Mỹ thì nhận được