Nhu cầu được cần

Nhu cầu được cần
Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được ưa chuộng hơn cả là tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất được dùng ở nhiều chỗ).

Với sinh viên Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm, em cần có kĩ năng lập trình tốt (như, Python, Java, JavaScript, C++, v.v.) là nền tảng và phát triển tri thức và kĩ năng trong Học máy, Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Nhìn Máy tính, Xử lí ảnh, Tính toán Mây, v.v. vì nhiều ứng dụng tương lai sẽ dựa trên những môn này. Nếu trường của em không dạy các môn đó, em phải học từ MOOCs, các websites dạy học v.v.

Bên cạnh những kĩ năng này, em cũng cần học kĩ năng mềm như Cộng tác, Trao đổi, Trình bày, Làm việc tổ, Lãnh đạo v.v. và kĩ năng quan trọng nhất: học cả đời. Đây là những kĩ năng không thay đổi và không bao giờ thay đổi.

Bài Viết Liên Quan

Tiếp tục học

Tiếp tục học Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai của tôi sắp tốt nghiệp năm nay với bằng cử nhân nhưng cháu khăng khăn đòi ở lại trường

Quá khứ, hiện tại, và tương lai

Quá khứ, hiện tại, và tương lai Nếu chúng ta nhìn lại các thế kỉ quá khứ, chúng ta có thể thấy rằng yếu tố chính trong việc thiết lập

Một cách nhìn khác

Một cách nhìn khác Tháng trước, tôi tới một cuộc hội nghị công nghệ ở châu Âu nơi tôi có bài nói chuyện về Trí khôn nhân tạo. Sau đó,

Ngôn ngữ lập trình cho trẻ nhỏ

Ngôn ngữ lập trình cho trẻ nhỏ Ngày nay lập trình đang trở thành một kĩ năng quan trọng cũng hệt như đọc và viết và nó đang được dạy

Lời khuyên cho học sinh trung học

Lời khuyên cho học sinh trung học Tuần trước, tôi được mời trình bày tại một trường trung học địa phương về “Làm sao thành công ở đại học.” Sau