Nhu cầu được cần

Nhu cầu được cần
Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất viết cho tôi: “Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, em cần kĩ năng nào để làm tốt trong năm hay mười năm tới? Có kĩ năng nào không thay đổi không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Thầy tin trong thập kỉ tới hay xa hơn nữa, công nghệ sẽ tác động tới nhiều thứ trong mọi nước và mọi doanh nghiệp. Với mọi sinh viên, bất kể điều họ học, họ cần biết cách dùng các thiết bị điện tử (Laptop, điện thoại thông minh, v.v.) để truy nhập Internet và biết ít nhất một ngoại ngữ (được ưa chuộng hơn cả là tiếng Anh, vì nó là ngôn ngữ phổ biến nhất được dùng ở nhiều chỗ).

Với sinh viên Khoa học máy tính và Kĩ nghệ phần mềm, em cần có kĩ năng lập trình tốt (như, Python, Java, JavaScript, C++, v.v.) là nền tảng và phát triển tri thức và kĩ năng trong Học máy, Phân tích dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Nhìn Máy tính, Xử lí ảnh, Tính toán Mây, v.v. vì nhiều ứng dụng tương lai sẽ dựa trên những môn này. Nếu trường của em không dạy các môn đó, em phải học từ MOOCs, các websites dạy học v.v.

Bên cạnh những kĩ năng này, em cũng cần học kĩ năng mềm như Cộng tác, Trao đổi, Trình bày, Làm việc tổ, Lãnh đạo v.v. và kĩ năng quan trọng nhất: học cả đời. Đây là những kĩ năng không thay đổi và không bao giờ thay đổi.

Bài Viết Liên Quan

Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên Năm học mới vừa bắt đầu và mọi học sinh dường như lạc quan nhưng bên dưới những bộ mặt hài lòng đó có thể ẩn giấu

Trẻ em cần học cái gì?

Trẻ em cần học cái gì? Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua

Giáo dục có cần không?

Giáo dục có cần không? Một học sinh trung học viết cho tôi: “Vì có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp và người tốt nghiệp có việc

Cải tiến giáo dục

Cải tiến giáo dục Tuần trước, tôi nhận được một email từ một cô giáo trường trung học: “Tôi thích điều thầy viết về cải tiến hệ thống giáo dục

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo Ngày nay, có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng Trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dầu nhiều trường đang thêm các lớp AI