Phân tích doanh nghiệp

Phân tích doanh nghiệp
Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm ra việc làm. Bố mẹ em gợi ý rằng em trở lại trường để học Quản lí hệ thống thông tin (MIS) vì nó có cơ hội tốt hơn. Em đã học vài môn học về ngôn ngữ lập trình máy tính (như, Java, Python) và đã học tốt. Em không muốn mất nhiều năm ở trường. Có giải pháp nào tốt hơn không? Xin thầy giúp.”

Đáp: Nếu em có thể lập trình tốt và có tri thức vững về thống kê và kế toán điều phần lớn sinh viên kinh doanh phải học thì em có thể xin vào vị trí người phân tích doanh nghiệp. Ngày nay mọi công ti đều đối diện với khối lượng dữ liệu đang tăng lên từ các nguồn điện tử, và Internet và họ cần tìm người có thể thu thập, phân tích và hiểu những dữ liệu này qua thực hành phân tích dữ liệu. Đây là khu vực tương đối mới nhưng nó đang mở rộng nhanh chóng. Tìm người phân tích doanh nghiệp có phẩm chất tốt là khó và có thiếu hụt trầm trọng người có kĩ năng này. Mặc dầu một số trường kinh doanh đang bắt đầu dạy môn này, sẽ mất nhiều năm nữa để lấp đầy nhu cầu này.

Ngày nay phân tích là một trong những thứ hàng đầu mà nhiều công ti cần. Mọi ngành công nghiệp sẽ sớm yêu cầu công nhân có kĩ năng này. Em có thể học môn học phân tích dữ liệu trực tuyến để bổ sung cho kĩ năng của em mà không phải quay lại trường. Bằng cấp của em trong kinh doanh và kĩ năng tính toán của em là đủ tốt. Trong thị trường việc làm này, nắm cơ hội là một cách thu được ưu thế cạnh tranh.

Môn học phân tích doanh nghiệp trực tuyến:

https://www.edx.org/…/introduction-business-analytics-gtx-m…

https://www.edx.org/micro…/analytics-essential-tools-methods

Bài Viết Liên Quan

Làm việc cho công ti nào?

Làm việc cho công ti nào? Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính từ một đại học Mĩ và có ba đề nghị

Được chuẩn bị

Được chuẩn bị Tuần trước tôi nói với sinh viên năm thứ nhất của tôi rằng tôi sẽ hành động như người quản lí thuê người để phỏng vấn họ

Việc làm mới, kĩ năng mới

Việc làm mới, kĩ năng mới Có ý kiến cho rằng công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, robots, tự động hoá sẽ lấy đi mọi việc làm của chúng

Kinh doanh và công nghệ

Kinh doanh và công nghệ Tuần trước, tôi nhận được một email từ một sinh viên: “Em hiện thời đang học chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA),