Phân tích doanh nghiệp

Phân tích doanh nghiệp
Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm ra việc làm. Bố mẹ em gợi ý rằng em trở lại trường để học Quản lí hệ thống thông tin (MIS) vì nó có cơ hội tốt hơn. Em đã học vài môn học về ngôn ngữ lập trình máy tính (như, Java, Python) và đã học tốt. Em không muốn mất nhiều năm ở trường. Có giải pháp nào tốt hơn không? Xin thầy giúp.”

Đáp: Nếu em có thể lập trình tốt và có tri thức vững về thống kê và kế toán điều phần lớn sinh viên kinh doanh phải học thì em có thể xin vào vị trí người phân tích doanh nghiệp. Ngày nay mọi công ti đều đối diện với khối lượng dữ liệu đang tăng lên từ các nguồn điện tử, và Internet và họ cần tìm người có thể thu thập, phân tích và hiểu những dữ liệu này qua thực hành phân tích dữ liệu. Đây là khu vực tương đối mới nhưng nó đang mở rộng nhanh chóng. Tìm người phân tích doanh nghiệp có phẩm chất tốt là khó và có thiếu hụt trầm trọng người có kĩ năng này. Mặc dầu một số trường kinh doanh đang bắt đầu dạy môn này, sẽ mất nhiều năm nữa để lấp đầy nhu cầu này.

Ngày nay phân tích là một trong những thứ hàng đầu mà nhiều công ti cần. Mọi ngành công nghiệp sẽ sớm yêu cầu công nhân có kĩ năng này. Em có thể học môn học phân tích dữ liệu trực tuyến để bổ sung cho kĩ năng của em mà không phải quay lại trường. Bằng cấp của em trong kinh doanh và kĩ năng tính toán của em là đủ tốt. Trong thị trường việc làm này, nắm cơ hội là một cách thu được ưu thế cạnh tranh.

Môn học phân tích doanh nghiệp trực tuyến:

https://www.edx.org/…/introduction-business-analytics-gtx-m…

https://www.edx.org/micro…/analytics-essential-tools-methods

Bài Viết Liên Quan

Học cái gì?

Học cái gì? Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã

Tư duy độc lập

Tư duy độc lập Một trong những kĩ năng là quan trọng ngày nay là tư duy độc lập. Tuy nhiên, giáo dục truyền thống thường buộc học sinh phải

Môi trường học tập mới

Môi trường học tập mới Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại khác với quá khứ khi chúng ta còn là học sinh. Cách chúng ta được dạy

Vấn đề của Trí tuệ nhân tạo

Vấn đề của Trí tuệ nhân tạo Tuần trước, tôi có ăn tối với Tony Wakerman, người quản lí cấp cao của một công ti công nghệ lớn. Anh ấy

Tại sao học viết mã?

Tại sao học viết mã? Chúng đang sống trong một thời đại mà công nghệ chi phối gần như mọi thứ. Bất kể nơi bạn sống, hay điều bạn làm,

Cơ hội vàng

Cơ hội vàng Ngày nay các công ti đang tìm các tài năng ngày càng quên yêu cầu xin vào có bằng đại học bốn năm. Google, Ernst and Young,