Tiếp tục học

Tiếp tục học
Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai của tôi sắp tốt nghiệp năm nay với bằng cử nhân nhưng cháu khăng khăn đòi ở lại trường để học bằng thạc sĩ. Chồng tôi tin bằng cấp càng cao càng tốt, nhưng tôi không biết với bằng cấp cao cháu có thể kiếm được việc làm tốt hơn hay không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Vì tôi không biết cháu đang học trong lĩnh vực nào, tôi không thể nói cụ thể được. Cách nhìn rằng bằng cấp càng cao càng tốt KHÔNG PHẢI bao giờ cũng là đúng. Cho dù một số nghề nghiệp yêu cầu bằng cấp chuyên sâu nhưng ngày nay hầu hết việc làm mức vào nghề không yêu cầu bằng cấp chuyên sâu. Khác biệt giữa bằng cử nhân và bằng thạc sĩ là trong khu vực chuyên môn hoá. Người tốt nghiệp bằng cử nhân phần lớn là những người có hiểu biết chung, nơi họ có thể được đào tạo để làm bất kì cái gì trong khi người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ là chuyên viên có kĩ năng trong một khu vực đặc thù. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người tốt nghiệp có bằng cử nhân thay vì bằng thạc sĩ trừ phi họ cần kĩ năng đặc biệt đó. Tất nhiên, nếu con bạn muốn là giáo sư để dạy ở đại học, cháu sẽ cần có bằng tiến sĩ.

Là người mẹ, bạn có thể thảo luận với con bạn về lí do của cháy ở lại trường bằng việc hỏi những câu hỏi sau: “Con có đi tìm nghề nghiệp mà yêu cầu bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ không? Con có muốn tiếp tục học tập vì con không biết cái gì khác không? Con có muốn ở lại trường vì con sợ rằng con có thể không kiếm được việc làm không? Hay con có lí do cá nhân ở lại trường vì con có bạn vẫn còn trong trường?

Bài Viết Liên Quan

Việc làm mới, kĩ năng mới

Việc làm mới, kĩ năng mới Có ý kiến cho rằng công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, robots, tự động hoá sẽ lấy đi mọi việc làm của chúng

Cải tiến ở khu vực nông thôn

Cải tiến ở khu vực nông thôn Ngày nay, nhiều người đang sống trong thành phố hơn là khu vực nông thôn. Mọi ngày, nhiều người từ khu vực nông

Học chủ động cho ngày nay

Học chủ động cho ngày nay Học chủ động là dùng tổ hợp của phân công việc trước khi lên lớp để làm cho học sinh sẵn sàng TRƯỚC KHI

Hệ thống thông tin quản lí

Hệ thống thông tin quản lí Một người mẹ viết cho tôi: “Chồng tôi và tôi đọc blog của thầy thường xuyên và chúng tôi muốn con gái của chúng

Từ đại học tới chỗ làm việc

Từ đại học tới chỗ làm việc Là sinh viên đại học, bạn chịu trách nhiệm DUY NHẤT cho bản thân bạn. Bạn có thể ngủ muộn, bỏ lớp, hay