Tương lai của việc làm

Tương lai của việc làm
Theo báo cáo việc làm của Diễn đàn kinh tế thế giới, trong vòng năm năm nữa, phần lớn các công ti sẽ bắt đầu giảm số công nhân và thay thế họ bằng robots và phần mềm tự động hoá. Nhà kinh tế chính cho ngân hàng Anh dự đoán rằng có thể có tới 80 triệu việc làm được tự động hoá trong vòng năm năm tới, đặc biệt ở châu Á, châu Phi, và Nam Mĩ nơi một nửa các việc làm hiện có sẽ được tự động hoá hoàn toàn.

Có những ý kiến khác nhau về tự động hoá, một số người tin rằng cho dù một số người sẽ mất việc làm, nhưng những việc làm mới sẽ được tạo ra. Số khác nghĩ robots sẽ phá huỷ nhiều việc làm hơn là số các việc làm mới chúng tạo ra và nhiều người hơn sẽ bị thất nghiệp. Tất nhiên, không ai biết đích xác bao nhiêu việc làm sẽ mất đi nhưng sự kiện là nhiều việc làm sẽ được tự động hoá đặc biệt là lao động thủ công. Tôi tin rằng tự động hoá sẽ xảy ra trong nhiều bước. Việc làm thủ công sẽ được tự động hoá trước hết rồi đến việc làm văn phòng và những việc làm khác có thể được tự động hoá. Vấn đề là thời gian mà nó xảy ra. Nếu bạn làm việc trong cơ xưởng, sẽ cần quãng một hay hai năm để tự động hoá xảy ra. Nếu bạn làm việc trong văn phòng, có thể mất tới bốn năm nữa cho tự động hoá xảy ra. Tuy nhiên, nó sẽ xảy ra dù bạn thích hay không. Biết được khung thời gian này, điều quan trọng với bạn là được chuẩn bị và nếu có thể, đổi việc làm của bạn thành cái gì đó có tương lai tốt hơn.

Theo báo cáo Kinh tế Toàn cầu, đến năm 2020, sẽ có trên bẩy triệu việc làm kĩ thuật mở ra nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để lấp vào. Điều đó có nghĩa là mọi công ti đều đang đi tìm công nhân có kĩ năng và cạnh tranh giữa các nước sẽ là dữ dội. Thông tin này là cơ hội tốt cho nhiều sinh viên nhưng câu hỏi là bao nhiêu sinh viên biết về thông tin này và bao nhiêu người trong số họ biết kĩ năng nào có nhu cầu cao? Trong khi nhiều người tốt nghiệp trung học đang lập kế hoạch vào đại học, bao nhiêu người trong số họ nhận được lời khuyên nghề nghiệp đúng đắn để giúp hướng dẫn cho họ về việc học của họ và phát triển những kĩ năng được cần? Bao nhiêu người trong số họ sẽ chọn một lĩnh vực học tập dựa trên điều thị trường việc làm toàn cầu cần tới? Và bao nhiêu người trong số họ sẽ kết thúc đại học mà có kĩ năng đúng?

Tôi nghĩ điều khẩn thiết cho các trường là hội tụ vào đào tạo kĩ năng kĩ thuật để chuẩn bị cho sinh viên về những việc làm có nhu cầu cao này. Chúng ta cần có đa số sinh viên ra khỏi trung học mà có một số kĩ năng đúng ngay bây giờ dù họ có vào đại học hay không. Trước khi tốt nghiệp trung học, mọi học sinh phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java hay Python và biết cách áp dụng công nghệ vào việc làm của họ. Họ nên được dạy để phát triển một số kĩ năng như cộng tác, trao đổi, và làm việc tổ cũng như đạo đức công việc để họ có thể vận hành tốt trong mọi công việc tương lai, bất kể nơi họ làm việc. Khi chúng ta có nhiều học sinh có kĩ năng kĩ thuật, điều đó sẽ làm lợi cho nhiều công ti địa phương hơn vì họ cũng phải áp dụng công nghệ trong vận hành của họ. Trong nhiều năm, tôi đã chủ trương có thêm nhiều lớp về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM), và dùng công nghệ nhiều hơn trong các trường phổ thông và đại học vì đây là điều tương lai của công việc thực tại là gì.

Để chuẩn bị cho tương lai, chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ bằng việc bao nhiêu trẻ em đang tới trường tiểu học sẵn sàng học? và đến lớp ba, bao nhiêu người trong số họ đáp ứng cho các chuẩn đọc hiểu trong toán học và khoa học? Bao nhiêu học sinh trung học quen thuộc với công nghệ? Bao nhiêu người trong số họ biết cách áp dụng công nghệ trong công việc của họ? Bao nhiêu người trong số họ biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình? Bao nhiêu học sinh vào đại học với bản kế hoạch nghề nghiệp được viết ra, biết điều họ muốn làm và kĩ năng nào họ cần học trong các lớp? Chừng nào chúng ta chưa thể đo được những dữ liệu đơn giản này, chúng ta có thể chia nó ra tới mức có thể hành động được rồi chúng ta có thể tạo ra quá trình cải tiến cho học sinh của chúng ta để cho họ sẵn sàng với việc làm của tương lai.

Bài Viết Liên Quan

Kĩ nghệ vũ trụ

Kĩ nghệ vũ trụ Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em có được học bổng sang Australia để học về Kĩ nghệ vũ trụ. Em muốn biết em

Kĩ năng lập trình

Kĩ năng lập trình Một người viết cho tôi: “Là công nhân lao động trong cơ xưởng chỉ với giáo dục trung học em lo nghĩ về tương lai của

Lời khuyên cho học sinh trung học

Lời khuyên cho học sinh trung học Tuần trước, tôi được mời trình bày tại một trường trung học địa phương về “Làm sao thành công ở đại học.” Sau

Việc làm an ninh cyber

Việc làm an ninh cyber Một sinh viên Khoa học máy tính năm thứ nhất hỏi: “Em cần làm gì để trở thành chuyên gia an ninh cyber thành công?

Thế hệ lầm lì nhất

Thế hệ lầm lì nhất Tuần trước, tôi đọc cuốn sách “Thế hệ lầm lì nhất” do Mark Bauerlein viết và tôi bị choáng bởi tác động của công nghệ