Việc làm công nghệ có nhu cầu cao

Việc làm công nghệ có nhu cầu cao
Với tiến bộ nhanh chóng của công nghệ thông tin (CNTT) qua các ngành công nghiệp ở mọi nước, thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT đang trở nên mấu chốt hơn bao giờ. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, nhu cầu về việc làm trong nghề máy tính và công nghệ thông tin sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các nghề khác. Vì tăng trưởng nhanh được mong đợi cho mọi nghề CNTT, nhiều nghề sẽ được tạo ra khi những công nghệ mới vẫn đang nổi lên.”

Trong thời đại chưa từng có của việc tăng trưởng nhanh này, sinh viên cần nắm lấy cơ hội này và điều chỉnh học tập của họ để hội tụ nhiều hơn vào các kĩ năng khoa học và công nghệ. Sau đây là chỗ các nghề có nhu cầu cao trong thập kỉ tới:

Phát triển phần mềm là nền tảng của mọi việc làm CNTT và tiếp tục nằm trong số các kĩ năng có nhu cầu cao trong thập kỉ tới với tăng trưởng 20 tới 30 phần trăm từ 2017 tới 2027. Mặc dầu công nghiệp công nghệ cần nhiều người phát triển, các ngành công nghiệp khác, từ chăm sóc sức khoẻ tới ngân hàng cũng đang tìm thuê nhiều người phát triển cho biến đổi số thức của họ. Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất có nhu cầu cao là Java, C++, JavaScript, Python, Ruby, R, và Swift. Trong số các phương pháp được ưa chuộng có Agile (Scrum) và DevOps. Là sinh viên, nếu bạn có thể phát triển các kĩ năng kĩ thuật này và biết tiếng Anh, bạn có thể làm việc gần như bất kì chỗ nào.

Khi nhiều công ti đang chuyển vào tính toán mây, nhu cầu về công nhân Hệ thống thông tin có kĩ năng trong Java và khuôn khổ . NET, Cơ sở dữ liệu, và các công cụ DevOps như Chef, Docker, và Git là bản chất. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, tri thức về các giao thức an ninh và hệ thống mạng cũng được cần tới. Vì mọi công việc công nghệ đều được thực hiện trong tổ, tri thức về vòng đời phát triển, quản lí dự án, cải tiến qui trình doanh nghiệp và phân tích dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố quan trọng hơn cho thăng tiến nghề nghiệp tương lai.

An ninh xi be (cybersecurity) là nghề khác có nhu cầu cao, và nhu cầu đó được mong đợi tăng trưởng lớn trong thập kỉ tới vì khối lượng và độ phức tạp của hệ thống tiếp tục tăng lên. Để làm việc trong chuyên môn này, sinh viên phải có tri thức về mạng, tường lửa, giám sát dữ liệu, quản lí rủi ro và kiểm soát truy nhập để bảo vệ công ti khỏi bị tấn công. Theo Khảo cứu lực lượng lao động an ninh thông toàn cầu – Global Information Security Workforce Study (GISWS), có thiếu hụt quãng 1.8 triệu chuyên viên an ninh xi be và gần như mọi công ti và ngành công nghiệp đều cần có nhiều người trong số họ. Ngày nay bằng cử nhân trong an ninh xi be hay chứng chỉ cybersecurity có nhu cầu rất cao trên khắp thế giới.

Có các kĩ năng CNTT khác có nhu cầu cao nhưng yêu cầu đào tạo chuyên sâu (thạc sĩ hay tiến sĩ) như Khoa học dữ liệu và Phân tích, Trí khôn nhân tạo, Trực quan dữ liệu v.v. Có nhiều “cường điệu” về “đào tạo đặc biệt” trong các khu vực này nhưng tôi không khuyên sinh viên theo các khoá đào tạo vài tháng và là chuyên gia. Sự kiện thậm chí ngay cả ở Mĩ cũng chỉ có vài đại học cung cấp các đào tạo này vì chúng vẫn là mới và sẽ tiếp tục tiến hoá.

Bài Viết Liên Quan

Cơ hội tương lai

Cơ hội tương lai Theo một khảo cứu công nghiệp, công nghệ sẽ chi phối nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của mọi người trong năm mươi năm tới hay

Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên Năm học mới vừa bắt đầu và mọi học sinh dường như lạc quan nhưng bên dưới những bộ mặt hài lòng đó có thể ẩn giấu

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế

Giáo dục và thịnh vượng kinh tế Mọi người lãnh đạo đều biết rằng công nghệ là dẫn lái then chốt cho tăng trưởng kinh tế, nó tạo ra nhiều