Growth Hack và Growth Không Hack

GROWTH HACK VS GROWTH KHÔNG HACK Growth hack là khái niệm mới có từ năm 2010 do “ông tổ” môn phái là Sean Ellis nghĩ ra. Mình có

Marketing phải kiếm được tiền

Marketing phải kiếm được tiền Nói đến vấn đề Marketing thì chắc nhiều người khởi nghiệp cũng biết, chạy quảng cáo 20-30tr xong chỉ bán được vài chục